Marketing usług aptecznych

Marketing usług aptecznych

Na jakość usług w aptece składa się nie tylko stosunek farmaceuty do pacjentów, jego prezencja, kompetencje, kultura osobista, ale też wygląd i wyposażenie samej apteki.

Klasyczna koncepcja marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem wyrosła z harmonizowania działań, nazwanych zasadą 4P. Odwoływała się ona do tworzenia spójnego programu, łączącego produkt z ceną, dystrybucją oraz promocją. Jednak wzrost znaczenia usług we współczesnej gospodarce poszerzył tę koncepcję do 7P. Wprowadzono dodatkowo trzy ważne, związane z usługami elementy: ludzi (People), proces świadczenia usług (Process) i świadectwo materialne (Phisical Evidence).

Decyzje zakupowe pacjentów

Decyzje zakupowe pacjentów

To, co pacjent zobaczy po wejściu do apteki i co usłyszy od farmaceuty, może znacząco wpłynąć na jego decyzje zakupowe. Warto wiedzieć, jaki jest mechanizm powstawania decyzji zakupowych i w jaki sposób można pacjentowi pomóc w wyborze odpowiednich preparatów. Warto również zastanowić się, jak zachęcić pacjenta do zakupu dodatkowych i przydatnych dla niego produktów, jednocześnie zwiększając obroty apteki.

Dermokosmetyki to dobry trend

Dermokosmetyki to dobry trend

Pierwsze nasze apteki były urządzone tradycyjnie. Jednak za namową firmy Vichy postanowiliśmy otworzyć aptekę z dużą częścią dermokosmetyczną. Korzystaliśmy z ich doświadczenia. Teraz jesteśmy mądrzy, ale na początku na pewno nie poradzilibyśmy sobie sami. Jako drudzy w Polsce stworzyliśmy dział samoobsługowy. Na tamte czasy to było coś.

Zarządzanie kategorią produktu (część 1)

Zarządzanie kategorią produktu (część 1)

Na budowę i zarządzanie kategoriami asortymentu w aptece można spoglądać dwojako. Z jednej strony ekspozycja produktów w podziale na kategorie terapeutyczne jest dobrze oceniana przez pacjentów. Z drugiej strony jednak jest ona ściśle uzależniona od otoczenia, w którym funkcjonuje apteka.

Zarządzanie kategorią produktu (część 3)

Budując kategorie produktów, przede wszystkim należy zadbać o ich odpowiednie nazwanie i czytelność tych nazw. Farmaceuta może doskonale wiedzieć, że na danym regale leżą produkty na wątrobę, jednak bez wyraźnego napisu pacjent tego nie zobaczy. Warto zadbać także o podświetlenie nazwy kategorii, gdyż światło przyciąga wzrok pacjenta.

Co powinna zawierać etykieta?

Spośród wszystkich preparatów dostępnych bez recepty suplementy diety cieszą się największą popularnością wśród klientów aptek. Przyjrzyjmy się nieco dokładniej ich etykietom.

Zakup przemyślany (rodzaje zakupów w aptece część 3)

Część pa­cjen­tów przy­cho­dzi z za­mia­rem za­ku­pu kon­kret­ne­go le­ku i nie chce te­go zmie­nić. Więk­szość jed­nak go­to­wa jest od­stą­pić od swej de­cy­zji pod wpły­wem bra­ku da­ne­go pre­pa­ra­tu, pro­mo­cji czy róż­ni­cy cen. Są jed­nak pa­cjen­ci, któ­rym naj­bar­dziej za­le­ży na sku­tecz­no­ści i bez­pie­czeń­stwie pre­pa­ra­tu.

Rodzaje zakupów w aptece (część 1)

Zakup zamierzony zwykle wynika z konkretnej potrzeby. Pacjent wie, co i w jakiej ilości chce kupić. Czasem może jednak zmienić zdanie po zaoferowaniu mu promocyjnego produktu czy zaproponowaniu odpowiednika w niższej cenie. Ważną rolę odgrywa tu farmaceuta, który rzeczową argumentacją może przekonać pacjenta do zmiany decyzji.

Aranżacja kluczem do sukcesu

Przed podjęciem decyzji co do ostatecznego wyglądu apteki oglądałam różne aranżacje aptek oraz konsultowałam się z projektantami. Nie było łatwo zgrać specyficzne potrzeby apteki z nowoczesnym, często bardzo wyidealizowanym wyobrażeniem architektów oraz koncernów farmaceutyczno-kosmetycznych. Propozycje, które mi przedstawiano, nie wprowadzały istotnych zmian; polegały tylko na wstawieniu nowych mebli w takim samym układzie. Potrzebowałam czegoś więcej. Dopiero pomoc L’Oréal Cosmétique Active i zarekomendowanie biura Stand-art dało zadowalający efekt.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH