smog

Smog – najbardziej narażone są dzieci

Smog to kolejny problem nowoczesnego i uprzemysłowionego świata. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stworzyła ranking krajów europejskich o największym stężeniu substancji szkodliwych w powietrzu. Jak z niego wynika, Polska plasuje się w niechlubnej czołówce. Z czym wiąże się to zjawisko w kwestii zdrowotnej? Przede wszystkim z problemami ze strony układu oddechowego. Najbardziej narażone na niekorzystny wpływ smogu są osoby starsze oraz dzieci.

pochp

POChP – leczenie i życie z chorobą

POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc to schorzenie, które może znacznie utrudniać życie. Ataki kaszlu, duszność i łatwe męczenie się, nawet przy niewielkim wysiłku – to właśnie codzienność chorych na POChP. Lekarze alarmują jednak, że odpowiednio wczesne rozpoznanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia może znacznie poprawić jakość życia.

W Polsce jedynie 25% chorych ma zdiagnozowaną POChP,

Leczenie POChP - aktywnosc fizyczna

Leczenie POChP – aktywne życie jest możliwe!

Przewlekła obturacyjna choroba płuc powoduje trudności w oddychaniu, a w szczególności wydychanie powietrza  – wymaga ono  dużo  energii i wysiłku. Z tego powodu niełatwe staje się podejmowanie aktywności fizycznej przez chory na tę chorobę.  Jednak ćwiczenia i ruch pomagają poprawie stanu zdrowia i zachowaniu odpowiedniej kondycji. Ich wykonywanie jest możliwe, nawet przez osoby chorujące na POChP.

Chrapanie – nowe metody leczenia

Chrapanie jest objawem chorobowym, dźwiękowym odzwierciedleniem nadmiernej wibracji tkanek gardła podczas snu. Zazwyczaj związane jest z występowaniem zaburzeń przepływu powietrza i drożności górnych dróg oddechowych. Nie powinno być traktowane jako oznaka dobrego, fizjologicznego snu.

Chrapanie to często występująca dolegliwość, dotycząca około 1/3 populacji. Może być przyczyną złego samopoczucia i źródłem konfliktów z rodziną,

Alergiczny nieżyt nosa

###Katar – czy to zwykła infekcja wirusowa, czy odpowiedź układu immunologicznego na pojawiające się alergeny? Alergia może się rozwinąć w każdym wieku, jak ją rozpoznać u pacjentów? Jak w aptece monitorować skuteczność leczenia w przebiegu alergicznego nieżytu nosa?

Fitoterapia w infekcjach układu oddechowego

W ostatnich latach coraz większym zaufaniem w leczeniu infekcji wirusowych dzieci cieszą się preparaty pochodzenia roślinnego (fitoterapia).

Nowoczesna fitoterapia stała się prawdziwą alternatywą dla substancji syntetycznych. Dziś jest ona klasyfikowana w grupie naukowo udokumentowanej farmakoterapii. Jak sobie zatem poradzić z takimi objawami infekcji wirusowych, jak katar, kaszel czy bolące ucho, wykorzystując siły drzemiące w naturze?
Infekcje

Po pierwsze – nie pal!

Podstawowe zalecenie dla osób, u których wystąpiło podejrzenie POChP, a także dla pacjentów ze stwierdzoną chorobą to jak najszybsze zaprzestanie palenia tytoniu. Według Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), rzucenie palenia ma udowodnioną skuteczność w zapobieganiu postępowi choroby, jest również jedynym, poza domowym leczeniem tlenem, postępowaniem, które wydłuża życie chorych na POChP. Już w pierwszym roku po zaprzestaniu palenia może dojść do poprawy FEV1 (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa), a następnie tempo obniżania FEV1 zbliża się do obserwowanego u osób niepalących.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POCHP)

Na świecie choruje na nią ok. 210 mln osób, w Polsce – ok. 2 mln, ale jedynie u 20 proc. jest ona rozpoznawana i odpowiednio leczona. Jak przewiduje WHO, w 2020 r. będzie jedną z trzech najczęstszych przyczyn zgonów. Z czego wynika tak ogromna liczba zgonów, czy i jak można im zapobiegać? Na ten temat rozmawiamy z prof. dr hab. med. Pawłem Śliwińskim z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

POChP – choroba nieuleczalna

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) dotyka około 210 mln ludzi na świecie – wynika z ocen Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W Polsce POChP rozpoznaje się u 10 proc. badanych powyżej 40. roku życia. Liczbę chorych szacuje się na 2 miliony, przy czym aż 80 proc. z nich pozostaje niezdiagnozowana. Choroba występuje dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet, co jednak – według prognoz ekspertów – w najbliższych latach będzie się zmieniać, wraz z rozpowszechnieniem wśród obu płci nałogu palenia tytoniu. Z powodu POChP umiera co roku około 15 tysięcy Polaków.

Samoistne włóknienie płuc

Wiek to jeden z głównych czynników ryzyka zachorowania na samoistne włóknienie płuc (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF). Wraz ze starzeniem się społeczeństw rośnie więc liczba chorych na IPF oraz koszty związane z rentami i absencją chorobową. W Polsce w 2014 roku liczba leczonych na tę chorobę przekroczyła 4,2 tys. osób. Jednocześnie o ponad milion złotych zwiększyła się także wartość świadczeń zdrowotnych udzielonych w 2014 r. w ramach IPF, które Narodowy Fundusz Zdrowia kosztowały blisko 17 mln złotych.

Samoistne włóknienie płuc – nieznana choroba

Wiek to jeden z głównych czynników ryzyka zachorowania na samoistne włóknienie płuc (SWP). Wraz ze starzeniem się społeczeństw rośnie więc liczba chorych na SWP oraz koszty związane z rentami i absencją chorobową. W Polsce w 2014 roku liczba leczonych na tę chorobę przekroczyła 4,2 tys. osób.

Astma najczęstszą chorobą przewlekłą wśród młodych

###Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą i głównym czynnikiem ryzyka zgonu u dzieci i ludzi młodych do 30. roku życia – powiedział prof. Piotr Kuna z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Astmy.

W Polsce na astmę choruje prawdopodobnie około 4 mln osób, najwięcej zachorowań jest wśród dzieci do 5. roku życia. Wykrytą chorobę ma jedynie co drugi pacjent.

Gruźlica wciąż groźna

###Gruźlica nadal jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Zakażona jest nią jedna trzecia mieszkańców Ziemi. Co dziesiąty zakażony zachoruje, wielu z nich umrze.

Groźne bakterie – prątki gruźlicy – często osadzają się w organizmie człowieka; nosiciel zwykle o tym nie wie i nigdy nie zachoruje. Ale co roku diagnozę otrzymuje dziewięć milionów ludzi. Na Zachodzie są szczepionki i leki, ale nieleczona choroba zabija: w skali globu półtora miliona ludzi rocznie.

Nowym problemem jest taka odmiana gruźlicy, która jest oporna na leczenie tradycyjnymi antybiotykami.

POCHP wytyczne GOLD

POChP wytyczne GOLD

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Władysławem Pierzchałą, ordynatorem Oddziału Pneumonologii Centralnego Szpitala Klinicznego im. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wytyczne GOLD 2013

Stosowanie leków rozszerzających oskrzela jest istotnym elementem terapii chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Badania potwierdzają skuteczność nowego leku przeciwcholinergicznego o przedłużonym działaniu.

Gruźlica powraca

###W ostatnim czasie gruźlica powraca w postaci szczepów opornych na dotychczas stosowane leki. Obecnie problem dotyczy przede wszystkim krajów trzeciego świata, jednak lekarze alarmują, że zagrożenie może się rozszerzać na inne rejony świata.

Już teraz gruźlicą zakażonych jest aż 2 mld osób na całym świecie. Rocznie notuje się blisko 9 mln przypadków zachorowań, w tym 2 mln śmiertelnych.

Gruźlica – Ignorowana choroba?

###Wielu ludziom wydaje się, że w XXI wieku gruźlica w Polsce już nie istnieje. Tymczasem cały czas notuje się nowe zachorowania. Z okazji Międzynarodowego Dnia Gruźlicy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zorganizował konferencję pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zatorowość płucna  – kolejne wyzwania

Zatorowość płucna – kolejne wyzwania

Zatorowość płucna to trzecia, po zawale serca i udarze mózgu, groźna choroba układu krążenia. Skrzepliny w jamach prawego serca są stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Trudno precyzyjnie oszacować częstość występowania zatorowości płucnej (ZP). Można przyjąć, że w krajach uprzemysłowionych roczna zachorowalność wynosi 0,5-1 na 1000 osób. Gwałtowna niedrożność tętnic płucnych spowodowana przez skrzepliny może prowadzić do nagłego zgonu lub zagrażającej życiu (choć potencjalnie odwracalnej) niewydolności prawej komory serca.

Zatrzymać epidemię przewlekłych chorób układu oddechowego

23 września br. w Warszawie odbywa się spotkanie Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases – inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, powołanej w celu zahamowania narastającej epidemii przewlekłych chorób układu oddechowego. Eksperci z całego świata zjadą się do stolicy Polski, by wyznaczyć kierunki działań na najbliższe dwa lata. Narada GARD jest poprzedzona konferencją organizowaną w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Rząd Polski dostrzegł narastający problem i ustanowił go jednym z priorytetów zdrowotnych Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Pneumokoki zagrażają dorosłym

Pneumokoki zagrażają dorosłym

Najskuteczniejszą metodą walki z pneumokokami są szczepienia profilaktyczne, którymi powinny być objęte nie tylko dzieci, ale także osoby starsze oraz przewlekle chorzy.

12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH