Tytuł naukowy: magister farmacji

Tytuł naukowy: magister farmacji

Czy osoby, które ukończyły studia farmaceutyczne w latach, kiedy na dyplomach umieszczano tytuł zawodowy „magister”, mają prawo posługiwać się tytułem „magistra farmacji”? Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga na wstępie wyjaśnienia, czy chodzi o sam tytuł zawodowy związany z ukończeniem szkoły wyższej i obroną pracy magisterskiej na kierunku farmacja, czy też w istocie rzeczy chodzi o tytuł osoby uprawnionej do wykonywania określonego zawodu – farmaceuty.

Otwarcie specjalizacji przez farmaceutę... prawnik radzi

Otwarcie specjalizacji przez farmaceutę… prawnik radzi

Do otwarcia specjalizacji wymagany jest roczny staż pracy. Czy jeśli pracuję na pół etatu, ten czas ulega wydłużeniu?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, farmaceuta w ramach kształcenia podyplomowego może uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych, po odbyciu przeszkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji, i zdaniu egzaminu państwowego.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim a okres ochronny... prawnik radzi

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim a okres ochronny… prawnik radzi

Obawiam się o powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Słyszałam, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie do połowy etatu, oraz że po złożeniu wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, pracodawca nie może jej zwolnić przez okres 12 miesięcy. Jak wygląda sytuacja, jeśli jestem zatrudniona na pół etatu? Czy po powrocie do pracy również mam szansę na jakiś „okres ochronny”? Martyna z Warszawy

Prawnik radzi… reklama produktu w aptece

Jedna z aptek w moim mieście – należąca do dużej sieci – rozprowadza ulotki reklamowe, w których można znaleźć wybrane leki na receptę wraz z cenami oraz wskazaniami do stosowania. Apteka tłumaczy swoją politykę tym, że zamieszczone w ulotce dane są jedynie informacją handlową. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?
Iwona z Opola

Prawnik radzi…pałszywa recepta

Prawnik radzi…fałszywa recepta

Ostatnio trafiła w moje ręce recepta, co do której miałem podejrzenia, iż została sfałszowana – wyglądała, jakby ją ktoś zeskanował. Odmówiłem jej realizacji, ale jej nie zatrzymałem. Jak w takiej sytuacji powinienem się zachować? Kogo należy powiadomić w razie podejrzeń o sfałszowanie recepty? Czy groziłyby mi jakieś konsekwencje prawne, gdyby okazało się, że recepta nie została jednak sfałszowana, a pacjent z powodu odmowy jej realizacji nie otrzymałby leku?

Prawnik radzi… prawo wykonywania zawodu

Prawnik radzi… prawo wykonywania zawodu

Jestem tegoroczną absolwentką farmacji. Studia ukończyłam 31 marca br. W kwietniu okręgowa izba aptekarska – na podstawie dostarczonych przeze mnie dokumentów – podjęła uchwałę o przyznaniu mi prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Jednak dokument stwierdzający to prawo otrzymam dopiero w dniu ślubowania. Jeśli od podjęcia uchwały do złożenia ślubowania mija kilka dni/ tygodni, to czy mogę w międzyczasie wykonywać zawód farmaceuty?

Prawnik radzi… przyuczanie do zawodu farmaceuty

Prawnik radzi… przyuczanie do zawodu farmaceuty

Jestem farmaceutką z 14-letnim stażem pracy. Moja dorastająca, 15-letnia córka wykazuje duże zainteresowanie farmacją. W związku z tym chciałabym zapytać, czy w ramach przyuczania do przyszłego zawodu mogę jej zlecić wykonywanie takich czynności, jak: metkowanie, układanie leków oraz sporządzanie leków recepturowych pod moim nadzorem?

Prawnik radzi… 24-godzinny wymiar czasu pracy w aptece

Jestem właścicielem nowo otwartej apteki, w której będziemy organizować dyżury nocne (będzie ona całodobowa). Obecnie wszyscy pracują w systemie zmianowym. Jakie są możliwości zatrudnienia pracowników na dyżury nocne?
Czy dozwolone jest takie ustawienie zmian, by pracownik przebywał w aptece 24 godziny, czyli np. obejmował zmianę popołudniową, przejmował dyżur, a następnie pozostawał na zmianie rannej?

Prawnik radzi…wolne dni za pracę w święto

Prawnik radzi…wolne dni za pracę w święto

Pracuję w aptece, w której obowiązuje 7,5-godzinny dzień pracy oraz dodatkowo dwie soboty pracujące w miesiącu. Jestem zatrudniona na pełen etat. Pracodawca odmówił mi oddania dnia wolnego za 1 listopada, który w 2008 roku przypadł w sobotę. Swoją decyzję uargumentował tym, że nie wypracowuję pełnego etatu (liczonego jako 8 godzin dziennie) i w zasadzie, gdyby podliczyć moje godziny pracy w ciągu roku, okazałoby się, że to ja jestem winna pracodawcy dodatkowe dni. Taki obrót sprawy bardzo mnie zaskoczył.

Prawnik radzi… Rezygnacja z całodobowości apteki

Prawnik radzi… Rezygnacja z całodobowości apteki

Jestem właścicielem apteki całodobowej. Od paru miesięcy borykam się z brakami kadrowymi. W marcu dwóch magistrów farmacji zrezygnowało z pełnienia dyżurów nocnych i odeszło z apteki, z czym wiąże się brak możliwości obsadzenia wszystkich nocnych zmian. W związku z tym chciałbym zrezygnować, przynajmniej na jakiś czas, z całodobowości mojej apteki. W jaki sposób mogę to uczynić? Czy obowiązują mnie jakieś okresy przejściowe?

Prawnik radzi…Zasiłek macierzyński

Prawnik radzi…Zasiłek macierzyński

Jestem farmaceutką z dwuletnim stażem pracy, obecnie w czwartym miesiącu ciąży. Na jakiej podstawie ZUS wylicza wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego kobiecie w okresie urlopu macierzyńskiego? Ostatnio usłyszałam, że do tych wyliczeń ZUS posługuje się danymi z ostatnich trzech miesięcy przed porodem, jednak sytuacja ulega zmianie, jeśli w tym czasie kobieta przebywała na zwolnieniu lekarskim, o co de facto nie trudno w zaawansowanej ciąży.
Proszę o wyjaśnienie tego problemu.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH