Prawnik radzi… reklama produktu w aptece


Jedna z aptek w moim mieście – należąca do dużej sieci – rozprowadza ulotki reklamowe, w których można znaleźć wybrane leki na receptę wraz z cenami oraz wskazaniami do stosowania. Apteka tłumaczy swoją politykę tym, że zamieszczone w ulotce dane są jedynie informacją handlową. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?
Iwona z Opola

Granica pomiędzy informacją handlową a reklamą produktu leczniczego bywa nieostra, i dlatego wymaga dokładnej analizy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego, w oparciu o konkretny przykład takiej informacji/ reklamy.

Reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu o nim lub zachęcaniu do jego stosowania, mająca na celu zwiększenie konsumpcji preparatu, liczby przepisywanych recept, dostarczanych i sprzedawanych artykułów. Obejmuje w szczególności reklamę kierowaną do publicznej wiadomości oraz osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót środkami leczniczymi. Jako działanie marketingowe traktowane jest także odwiedzanie tychże osób przez przedstawicieli handlowych lub medycznych, dostarczanie im próbek produktów leczniczych, sponsorowanie spotkań promocyjnych, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych.
Natomiast za reklamę nie uważa się informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych do opakowań produktów leczniczych, zgodnych z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu. Nie jest nią także korespondencja, której towarzyszą materiały informacyjne o charakterze niepromocyjnym, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego preparatu. Dozwolone są ogłoszenia o charakterze informacyjnym, niekierowane do publicznej wiadomości, dotyczące w szczególności zmiany opakowania, ostrzeżeń o działaniach niepożądanych, pod warunkiem, że nie prezentują treści odnoszących się do właściwości produktów leczniczych.

Nie są reklamą także katalogi handlowe lub listy cenowe, zawierające wyłącznie nazwę własną, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, postać i cenę produktu leczniczego, a w przypadku środka objętego refundacją – cenę urzędową detaliczną, z zastrzeżeniem podawania treści odnoszących się do właściwości preparatów, w tym do wskazań terapeutycznych. Nie jest zabronione również rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowia lub chorób, pod warunkiem, że nie wskazują one (nawet pośrednio) na produkty lecznicze. Dopuszczalne jest także udostępnianie Charakterystyki Produktu Leczniczego.

W związku z powyższym, analizując czy dana działalność ma charakter reklamy, należy ustalić, co jest celem informacji. Czy jest nim zwiększenie liczby sprzedawanych leków? Z listu czytelniczki wynika, że ulotka zawierała wskazania co do stosowania wymienionych w niej preparatów. Zatem – w mojej ocenie – należałoby uznać, że omawiana informacja handlowa ma jednak cechy reklamy produktu leczniczego, więc podlega wszystkim rygorom w tym zakresie, wynikającym z przepisów Prawa farmaceutycznego. Dotyczy to w szczególności podmiotów uprawnionych do prowadzenia reklamy produktu leczniczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka reklama może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie. Podmiotem odpowiedzialnym jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 i nr 180, poz. 1280) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. W pojęciu tym nie będzie się mieścił podmiot prowadzący aptekę. Również mało prawdopodobne jest, aby apteka czyniła to na zlecenie tego podmiotu.

Tak więc należy uznać, że opisana przez czytelniczkę działalność apteki jest prowadzona z naruszeniem przepisów prawa farmaceutycznego.
Podstawy prawne: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

4.7/5 - (175 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH