Leki recepturowe - prawnik radzi

Leki recepturowe – prawnik radzi


Czy apteka ma obowiązek przyjąć do realizacji receptę na lek recepturowy, jeśli receptury nie wykonuje, nie ma odpowiednich składników lub nie wykonuje leków ocznych, na które wystawiona jest recepta lekarska?
Marcelina z Poznania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa farmaceutycznego, apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne, obejmujące: wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach; sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin; sporządzenie leków aptecznych; udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.

Od 1 października 2002 roku, w przypadku aptek ogólnodostępnych, został zniesiony dotychczasowy podział na apteki ogólnodostępne typu A (posiadające recepturę) i apteki typu B (bez receptury). Od tego czasu każda nowo powstająca apteka ogólnodostępna musi być wyposażona w recepturę umożliwiającą wykonywanie leków recepturowych.

W przypadku dawnych aptek typu B, które powstały przed 1 października 2002 roku, mogą one prowadzić swoją dotychczasową działalność bez konieczności dostosowywania się do nowych przepisów i wprowadzania w aptece izby recepturowej.
Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak jest poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem. W przypadku apteki, w której brak jest izby recepturowej i tym samym nie może być przygotowany lek recepturowy, personel apteki – w ramach powyższego obowiązku – powinien przynajmniej poinformować pacjenta o najbliższej aptece, w której taki lek może zostać sporządzony. Istnieje również możliwość, aby to apteka zleciła wykonanie danego leku innej aptece posiadającej recepturę, a pacjent mógł odebrać lek w tej aptece, w której zostawił receptę.

Przez pewien czas, w kontekście zmian w Prawie farmaceutycznym – zwłaszcza tych związanych ze zniesieniem obowiązku dostosowania się przez dawne apteki typu B do nowych przepisów, w tym w zakresie posiadania izby recepturowej – dyskutowano o konieczności wprowadzenia obowiązku zawierania umów przez apteki nieposiadające izby recepturowej z aptekami posiadającymi taką izbę, w celu umożliwienia zrealizowania recepty na lek recepturowy za pośrednictwem tej apteki, do której udał się pacjent bez względu na to, czy posiada ona izbę recepturową, czy też nie. W chwili obecnej takiego wymogu zawierania umów w obowiązujących przepisach nie ma.

Tak więc: apteka nieposiadająca izby recepturowej jest obowiązana poinformować pacjenta o miejscu, w którym pacjent będzie miał możliwość wykonania leku recepturowego. Apteka może również pośredniczyć w wykonaniu tego leku w innej aptece (posiadającej recepturę), tak, aby pacjent nie musiał sam poszukiwać miejsca do zrealizowania tej recepty.


Podstawa prawna:
• art. 86, 95, 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.


Preparaty przeciw wszawicy

4.6/5 - (331 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH