Prawnik radzi…apteka pełnoprofilowa

Prawnik radzi…apteka pełnoprofilowa


Czy istnieje możliwość dopisania dodatkowej osoby do posiadanej od 1989 roku koncesji na prowadzenie apteki pełnoprofilowej?

Odpowiedź na to pytanie należałoby zacząć od ustalenia, kto w tej koncesji (zezwoleniu) figurował jako jego podmiot: osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka jawna czy też inny podmiot mający osobowość prawną (np. spółka z o.o.).

W przypadku koncesji (zezwolenia) przyznanego na rzecz osoby fizycznej, w świetle obowiązujących przepisów prawa nie ma możliwości „dopisania” nowej osoby ani zastąpienia dotychczasowego podmiotu tego zezwolenia przez inną osobę. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak tylko starać się o nowe zezwolenie na prowadzenie apteki przez nowy podmiot, czyli nową osobę fizyczną.

Można też spróbować zadysponować apteką, traktowaną jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i art. 552 Kodeksu cywilnego, w drodze czynności prawnej. Zgodnie z tymi przepisami w skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in. koncesje, zezwolenia czy licencje niezbędne do jego prowadzenia. Jak wiadomo, aby móc prowadzić aptekę, trzeba mieć zezwolenie wydawane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego dla miejsca położenia apteki. W tym przypadku czynnością prawną dotyczącą przedsiębiorstwa może być umowa sprzedaży tego przedsiębiorstwa innej osobie lub czynność polegająca na wniesieniu tego przedsiębiorstwa jako aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki tworzonej z udziałem dotychczasowego podmiotu zezwolenia. Przynajmniej teoretycznie jest to możliwe, gdyż przepisów zakazujących taką możliwość, zwłaszcza w Prawie farmaceutycznym, nie ma. Niestety odmienne zdanie w tej sprawie ma Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Jej pracownicy uważają, że w takim wypadku niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia. Trzeba się więc liczyć z odmową przeniesienia na inny podmiot dotychczasowego zezwolenia. Istnieje jednak możliwość odwołania się od tej decyzji do sądów administracyjnych.

W przypadku, gdy dotychczasowym podmiotem koncesji (zezwolenia) jest podmiot zorganizowany (np. spółka cywilna, osobowa spółka handlowa), dopisanie nowych wspólników jest zdecydowanie prostsze i nie powinno spotkać się z negatywnymi ocenami ze strony organów PIF.

Żadnych problemów z dopisywaniem nie powinno być również w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż podmiotem zezwolenia jest spółka, a nie tworzący ją wspólnicy (podobnie jest w przypadku spółki jawnej). Tak więc zmiany w zakresie osób wspólników takich spółek nie mają, co do zasady, żadnego znaczenia dla ważności zezwolenia.

Natomiast każda taka zmiana może się wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty od zmiany zezwolenia w wysokości 50 proc. stawki za jego udzielenie, wynoszącej pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2010 r. jest to kwota 6585 zł), zwłaszcza jeżeli zmianie ulegają jakiekolwiek dane objęte treścią zezwolenia (np. firma spółki, jej siedziba).

Podstawy prawne: ustawa z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. Nr 126, poz. 1382, z późn. zm.), Kodeks cywilny.

4.7/5 - (314 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH