Prawnik radzi… Rezygnacja z całodobowości apteki

Prawnik radzi… Rezygnacja z całodobowości apteki


Jestem właścicielem apteki całodobowej. Od paru miesięcy borykam się z brakami kadrowymi.
W marcu dwóch magistrów farmacji zrezygnowało z pełnienia dyżurów nocnych i odeszło z apteki, z czym wiąże się brak możliwości obsadzenia wszystkich nocnych zmian. W związku z tym chciałbym zrezygnować, przynajmniej na jakiś czas, z całodobowości mojej apteki. W jaki sposób mogę to uczynić? Czy obowiązują mnie jakieś okresy przejściowe?

Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Uchwała zarządu powiatu w sprawie godzin pracy tych aptek jest aktem prawa miejscowego. Należy zatem sprawdzić, czy w przedmiotowej sprawie całodobowa praca apteki została ustalona przez zarząd powiatu, czy też jest samodzielną decyzją właściciela apteki. Jeśli całodobowa praca apteki wynika z uchwały zarządu powiatu, to jakakolwiek zmiana w tym zakresie wymagałaby uprzedniej zmiany uchwały zarządu i dopiero po jej wejściu w życie właściciel apteki mógłby dostosować godziny pracy apteki do zmienionych przepisów.

Najprawdopodobniej jednak taka uchwała określa jedynie ramowy rozkład godzin pracy aptek w ciągu dnia oraz ewentualnie reguluje kwestie dyżurów aptek w nocy, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy. W takim wypadku właściciel apteki może samodzielnie zmienić rozkład godzin pracy apteki, rezygnując z całodobowej pracy placówki i wprowadzając inny rozkład godzin jej pracy. Musi się on jednak mieścić w rozkładzie godzin pracy aptek ustalonym uchwałą zarządu powiatu. Nie ma obowiązku zawiadamiania zarządu powiatu czy innych organów o zmianie rozkładu czasu pracy apteki, chyba że taki zapis jest we wspomnianej uchwale. Zawsze jednak warto to zrobić. Informację o zmianie godzin pracy można też przekazać właściwej okręgowej izbie aptekarskiej. Zawiadomienie powinno nastąpić z pewnym wyprzedzeniem, aczkolwiek brak w tym zakresie szczególnej regulacji.

Nie ma również konieczności stosowania jakichkolwiek okresów przejściowych przed wprowadzeniem nowego rozkładu czasu pracy apteki. Warto jednak rozważyć taką możliwość w ramach dobrej praktyki prowadzenia apteki. Biorąc pod uwagę, że zmiana godzin pracy apteki jest w tym wypadku połączona z redukcją zatrudnienia, okres wypowiedzenia umów o pracę mógłby stanowić właśnie swego rodzaju okres przejściowy związany ze zmianą godzin pracy apteki.

Podstawa prawna: art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

4.7/5 - (271 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH