Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020

Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton. Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Prawnik radzi… umowia o pracę w charakterze farmaceuty

Prawnik radzi… umowia o pracę w charakterze farmaceuty


Czy w umowie o pracę w charakterze farmaceuty to stanowisko może zostać określone jako „asystent”? Czy tak sporządzona umowa nie będzie przeszkodą w uznaniu czasu pracy podczas starania się o uprawnienia kierownicze w aptece?

Zgodnie z przepisami prawa pracy umowa o pracę powinna zawierać następujące elementy: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Użycie określenia „asystent” samo w sobie nie precyzuje ani rodzaju pracy, ani jej charakteru, ani okoliczności, w jakich będzie wykonywana.

W myśl przepisów korporacyjnych zawód farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego oraz świadczenie usług farmaceutycznych, polegających m.in. na: sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych, ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych, a także sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych. Ponadto do usług farmaceutycznych należy sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utylizacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych (w tym rezerwami państwowymi), udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii. Może również kierować apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną; współuczestniczyć w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi. Jego zadaniem jest również udział w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu oraz w badaniach nad lekiem, a także w monitorowaniu jego działań niepożądanych i przekazywaniu tych informacji właściwym organom.

Tak więc umowa o pracę z określeniem stanowiska pracy jako „asystent”, bez odpowiedniego doprecyzowania rodzaju pracy, nie stanowi dowodu, że była to praca związana z wykonywaniem zawodu farmaceuty i nie potwierdza, że dany farmaceuta spełnia ustawowe przesłanki do objęcia funkcji kierownika apteki. A zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownikiem apteki może być farmaceuta, który ma co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie farmaceuty lub trzyletni staż i specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

Tak więc farmaceuta powinien zadbać, aby w takiej umowie użyto określenia „farmaceuta”, „aptekarz” lub „magister farmacji”. Oczywiście można w umowie doprecyzować charakter stanowiska, pisząc np. „farmaceuta – asystent”.
Jedynie w przypadku pracy w charakterze kierownika apteki czy kierownika hurtowni farmaceutycznej nie jest wymagane doprecyzowanie, iż chodzi o pracę farmaceuty, ponieważ funkcję kierownika apteki czy hurtowni farmaceutycznej może pełnić wyłącznie osoba mająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH