Prawnik radzi… umowia o pracę w charakterze farmaceuty

Prawnik radzi… umowia o pracę w charakterze farmaceuty


Czy w umowie o pracę w charakterze farmaceuty to stanowisko może zostać określone jako „asystent”? Czy tak sporządzona umowa nie będzie przeszkodą w uznaniu czasu pracy podczas starania się o uprawnienia kierownicze w aptece?

Zgodnie z przepisami prawa pracy umowa o pracę powinna zawierać następujące elementy: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Użycie określenia „asystent” samo w sobie nie precyzuje ani rodzaju pracy, ani jej charakteru, ani okoliczności, w jakich będzie wykonywana.

W myśl przepisów korporacyjnych zawód farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego oraz świadczenie usług farmaceutycznych, polegających m.in. na: sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych, ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych, a także sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych. Ponadto do usług farmaceutycznych należy sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utylizacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych (w tym rezerwami państwowymi), udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii. Może również kierować apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną; współuczestniczyć w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi. Jego zadaniem jest również udział w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu oraz w badaniach nad lekiem, a także w monitorowaniu jego działań niepożądanych i przekazywaniu tych informacji właściwym organom.

Tak więc umowa o pracę z określeniem stanowiska pracy jako „asystent”, bez odpowiedniego doprecyzowania rodzaju pracy, nie stanowi dowodu, że była to praca związana z wykonywaniem zawodu farmaceuty i nie potwierdza, że dany farmaceuta spełnia ustawowe przesłanki do objęcia funkcji kierownika apteki. A zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownikiem apteki może być farmaceuta, który ma co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie farmaceuty lub trzyletni staż i specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

Tak więc farmaceuta powinien zadbać, aby w takiej umowie użyto określenia „farmaceuta”, „aptekarz” lub „magister farmacji”. Oczywiście można w umowie doprecyzować charakter stanowiska, pisząc np. „farmaceuta – asystent”.
Jedynie w przypadku pracy w charakterze kierownika apteki czy kierownika hurtowni farmaceutycznej nie jest wymagane doprecyzowanie, iż chodzi o pracę farmaceuty, ponieważ funkcję kierownika apteki czy hurtowni farmaceutycznej może pełnić wyłącznie osoba mająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4.5/5 - (310 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH