Planowanie  marketingowe w aptece (część 1)

Planowanie marketingowe w aptece (część 1)


W procesie marketingowego zarządzania apteką należy mieć na uwadze fakt, że systematycznie planowane i wdrażane działania są o wiele skuteczniejsze niż decyzje podejmowane pod wpływem chwili, mało powiązane z długofalowo wyznaczonym celem.

Stosowanie odpowiednich zasad oraz narzędzi planowania może służyć rozwojowi apteki oraz umacnianiu jej pozycji rynkowej. Aby apteka mogła rozwijać się w długim okresie, jej właściciel powinien znać istotę i zasady planowania działań marketingowych w swojej firmie. Wymaga to umiejętności stawiania celów oraz dobierania narzędzi do ich realizacji. A jak wiadomo, perspektywa długofalowa jest dla zarządzania znacznie trudniejsza niż decydowanie w sprawach bieżących, czyli operacyjnych, taktycznych.

Znaczenie planowania
Planowanie jest tak samo istotne dla apteki, jak dla sportowca, który zamierza wygrać igrzyska. Trenuje on systematycznie, dobiera zawody, w których bierze udział, oraz tak zarządza formą, aby była najwyższa we właściwym czasie. W ten sposób trzeba też podchodzić do planowania działań marketingowych w aptece, korzystając z wiedzy oraz talentów własnych i grona współpracowników.

Planowanie działań marketingowych wymaga skoncentrowania się na przyszłości oraz myślenia twórczego i abstrakcyjnego. Wiąże się z dużym wysiłkiem intelektualnym, co również jest trudne, ponieważ ludzie mają skłonność do zajmowania się sprawami mniej istotnymi i odkładania spraw ważnych na później.

Clausewitz pisał, że strategia żywi się myślą. Aby zatem wygrywać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku aptecznym, warto poświęcić nieco czasu na zaplanowanie działań na cały rok. Niewiele rzeczy zaskoczy wówczas właściciela i pracowników apteki. Dyskusje oraz spory prowadzone w zespole podczas prac nad planem pozwolą zmniejszyć ryzyko podejmowanych działań, a mniejsze ryzyko z reguły wiąże się z niższymi kosztami funkcjonowania na rynku. Systematyczne wprowadzanie zaplanowanych działań dezorientuje konkurentów, którzy nie mają czasu na odpowiednie zareagowanie na ciągle wprowadzane zmiany.

Oszczędność czasu
Właściciele aptek jako podstawową przeszkodę w planowaniu działań wymieniają brak czasu. Z reguły nie ma to uzasadnienia w rzeczywistości. Każdy właściciel apteki czy osoba nią zarządzająca może krytycznie spojrzeć na swoją codzienną aktywność. Można w tym przypadku zaproponować proste ćwiczenie. Należy spisać wszystkie czynności, które się wykonuje danego dnia. Wieczorem zaś zastanowić się, które czynności powinniśmy bezwzględnie wykonać sami, a które można zlecić innym osobom. Rzetelne wykonanie tego ćwiczenia uświadomi każdemu z nas, że duża część obowiązków może być delegowana na współpracowników. Zaoszczędzony dzięki temu czas można – i należy – przeznaczyć na inne, ważne dla rozwoju apteki działania, w tym na planowanie marketingowe.

Barierą dla skutecznego zarządzania apteką jest w dużym stopniu brak umiejętności delegowania uprawnień oraz zajmowanie się szczegółami. Jest to również kwestia priorytetów zawodowych i społecznych. Opisane wyżej narzędzie może pomóc w wyeliminowaniu wielu tzw. złodziei czasu. Każda osoba – bardziej lub mniej świadomie – zarządza sobą w czasie, stosownie do swoich celów i zadań, ale też słabości, pokus oraz preferencji. Można to zilustrować przykładem odpowiadania na korespondencję. Nie ma sensu otwieranie listu lub e-maila, jeśli nie odpowiadamy na wiadomość od razu. Odłożenie odpowiedzi na później zmusza nas do ponownego przeczytania korespondencji.

Schemat działania
Współczesne apteki funkcjonują w dynamicznym otoczeniu i dlatego wskazane jest, aby raz w roku krytycznie ocenić zmiany, które się dokonują w wielu różnych obszarach. Z tych samych powodów należy ponownie spojrzeć na silne i słabe strony apteki. Ocena może być pełniejsza oraz bardziej obiektywna wówczas, gdy zostanie dokonana z udziałem pracowników apteki, którzy mają własne spojrzenie na zachodzące zmiany. Informacje będą jeszcze dokładniejsze, jeśli apteka przeprowadzi badania (np. ankietowe) wśród pacjentów. Warto dowiedzieć się, jak oceniają oni dotychczasowe działania apteki, pracę personelu, wizerunek placówki itp.

Strategia
Cele na przyszłość należy formułować na podstawie diagnozy oraz analizy sytuacji. Najważniejsze będą cele strategiczne, długofalowe. To one będą wyznaczały konkretne programy działań.

Cele strategiczne mogą dotyczyć następujących zagadnień: 1) czy apteka będzie działała niezależnie, czy też będzie szukała form współpracy z innymi aptekami, hurtowniami, czy będzie tworzyła własną sieć apteczną albo wejdzie do już istniejącej sieci; 2) czy pozostanie w dotychczasowym miejscu, czy planowana jest inna lokalizacja; 3) czy nastąpi powiększenie zajmowanego lokalu, rozszerzenie asortymentu, wprowadzenie nowych usług lub samoobsługowej formy sprzedaży; 4) czy i w jaki sposób będą podjęte wysiłki na rzecz zbudowania własnej marki itp.

Właściciel (zarząd) apteki może sformułować także inne, istotne dla danej placówki, cele rozwoju długofalowego. Niezależnie od wymiaru strategicznego, trzeba również spojrzeć na różnorodne kwestie operacyjne. Wytyczenie celu długofalowego umożliwi planowanie bieżących działań, które pozwolą na systematyczne realizowanie tego celu.


#Planowanie własnej aktywności:
• analizowanie działań innych aptek
• badanie preferencji i satysfakcji pacjentów
• dbanie o wizerunek apteki (oznakowanie, wejście, witryna, chodnik, parking)
• wzbogacenie oferty, ocena asortymentu, rotacji leków, zapasów
• działania promocyjne (promocje cenowe, program lojalnościowy, własne ulotki lub opakowania, plakaty, broszury, wywiady, artykuły w lokalnych gazetkach, informacje na stronie internetowej, wizyty w szkołach i przedszkolach, akcje promujące zdrowie, spotkania z doradcami i autorytetami, wystawy itp.)
• podnoszenie kwalifikacji personelu, szkolenia
• budowanie relacji z grupą pacjentów kupujących najwięcej (reguła Pareto)
• kontakty z lekarzami, przedstawicielami firm, dermokonsultantkami


#Planowanie działań marketingowych:
• diagnoza otoczenia apteki (uregulowania prawne, zasoby demograficzne i ekonomiczne, analiza konkurencji, instytucje i organizacje współpracujące)
• analiza potencjału apteki (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia)
• sformułowanie długoterminowych celów rozwoju
• dobór narzędzi do realizacji celów
• przypisanie zadań pracownikom i określenie środków do ich realizacji
• monitorowanie wdrażania planu marketingowego

Dalsza częśc artykułu

4.9/5 - (154 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH