Prawnik radzi…pałszywa recepta

Prawnik radzi…fałszywa recepta


Ostatnio trafiła w moje ręce recepta, co do której miałem podejrzenia, iż została sfałszowana – wyglądała, jakby ją ktoś zeskanował. Odmówiłem jej realizacji, ale jej nie zatrzymałem. Jak w takiej sytuacji powinienem się zachować? Kogo należy powiadomić w razie podejrzeń o sfałszowanie recepty? Czy groziłyby mi jakieś konsekwencje prawne, gdyby okazało się, że recepta nie została jednak sfałszowana, a pacjent z powodu odmowy jej realizacji nie otrzymałby leku?

W razie uzasadnionego podejrzenia sfałszowania recepty, osoba wydająca lek powinna odmówić jej realizacji (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych), zatrzymać ją i niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji następujące organy: inspektorat farmaceutyczny (właściwy ze względu na położenie apteki), oddział wojewódzki NFZ oznaczony na danej recepcie oraz – o ile to możliwe – osobę lub podmiot, który wystawił receptę.
Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, najlepiej (choć przepisy tego nie regulują) w formie pisemnej, nawet jeżeli zawiadomienie zostało wcześniej dokonane telefonicznie. Chodzi o ewentualny dowód prawidłowości postępowania farmaceuty, który wykrył sfałszowaną receptę.

Podejrzenie sfałszowania recepty musi być uzasadnione, a więc farmaceuta musi mieć rzeczywiste podstawy do kwestionowania jej autentyczności. Jeżeli bezpodstawnie odmówi zrealizowania recepty, może odpowiadać za czyny sprzeczne z przepisami regulującymi wykonywanie zawodu farmaceuty (nieuzasadniona odmowa realizacji recepty będzie się mieściła w tej kategorii spraw), a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, w grę może również wchodzić odpowiedzialność karna. Natomiast w przypadku, gdy z roszczeniami odszkodowawczymi pacjent wystąpi przeciwko właścicielowi apteki, ten będzie zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej pacjentowi działaniem swojego pracownika. Właściciel może zobowiązać pracownika do wynagrodzenia szkody na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Oczywiście wystąpienie z tego rodzaju żądaniami przez pacjenta nie przesądza jeszcze o ich zasadności. Jeżeli farmaceuta miał uzasadnione zastrzeżenia dotyczące autentyczności recepty, których na etapie jej realizacji nie można było wyjaśnić (np. z lekarzem wystawiającym receptę), mimo odmowy jej realizacji, nie powinien ani on, ani apteka ponosić żadnych konsekwencji. Niemniej sporne sytuacje będą wymagały wyjaśnienia przez sąd powszechny, o ile pacjent wystąpi na tę drogę. Stroną takiego ewentualnego sporu zawsze będzie właściciel apteki, a nie farmaceuta.

W przypadku skanu recepty w ogóle nie mamy do czynienia z receptą (w rozumieniu obowiązujących przepisów) i tym samym nie powinna ona zostać zrealizowana w aptece. W takiej sytuacji farmaceuta nie poniesie żadnych konsekwencji.


Podstawy prawne
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 183, poz. 1531)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. Nr 97, poz. 646, z późn. zm.)
• Kodeks pracy

4.6/5 - (125 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH