Walka z nowotworem. Dowiedz się, jak zminimalizować ryzyko zachorowania

Do 2025 roku zachorowalność na raka wzrośnie o jedną czwartą, co stanie się główną przyczyną zgonów w Polsce. Jakie czynniki ryzyka determinują wystąpienie choroby?

Pomimo licznych debat oraz kampanii społecznych nawołujących do profilaktyki przeciwnowotworowej, wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że ma realny wpływ na to, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby.

Czynniki ryzyka,

Ryzyko czy szansa? Czyli krótko o podstawowych pojęciach EBM

Ryzyko czy szansa? Czyli krótko o podstawowych pojęciach EBM

W dobie rozpowszechnienia evidence based medicine (EBM) warto na chwilę zatrzymać się przy samych podstawach tej nauki, aby przypomnieć, zrozumieć i prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych czy przeglądów systematycznych.

Wielokrotnie autorzy publikacji żonglują wartościami ilorazów ryzyka lub szans, przekonując lekarzy, że tylko ta, i żadna inna, terapia jest najskuteczniejsza czy najbardziej bezpieczna. W niniejszym artykule przedstawimy krótkie i przystępne definicje miar efektu klinicznego stosowane w EBM i skupimy się na ich interpretacji z punktu widzenia klinicysty. W celu zobrazowania definicji, będziemy posiłkować się przykładami lotniczymi.

Kardiologiczne skutki obturacyjnego bezdechu sennego

Kardiologiczne skutki obturacyjnego bezdechu sennego

W ciągu ostatnich lat obserwujemy wzrost zainteresowania obturacyjnym bezdechem sennym (OSA). Dzieje się tak głównie ze względu na fakt, iż stanowi on potencjalnie uleczalną przyczynę zarówno wtórnego nadciśnienia tętniczego, jak i wielu innych chorób układu sercowo‑naczyniowego. Pierwsze przeprowadzone w Polsce badania w grupie około 600 osób powyżej 40. r.ż. wykazały obecność zaburzeń oddychania podczas snu u ponad 11 proc. (w tym 8,7 proc. stanowili mężczyźni, a 2,5 proc. kobiety). Szacuje się, że w zależności od natężenia choroby, od 7 do 28 proc. mieszkańców Europy w wieku od 30 do 70 lat jest dotkniętych tą chorobą.

Diagnostyka WZW C

Diagnostyka WZW C

Leczenie osób zakażonych genotypem 1 wirusa WZW C – a takich jest w Polsce najwięcej – jest bardzo trudne. Trwa ono rok, jest uciążliwe dla pacjenta i niesie wiele objawów ubocznych, a tylko u 50 proc. osób następuje trwałe wyleczenie. Dlatego u osób, które nie mają zmian zapalnych w tkance wątrobowej, ryzyko związane z leczeniem może być większe, niż ryzyko zachorowania na ciężką postać. Czasami zatem lekarz decyduje się na obserwację i odroczenie leczenia. Osoby zakażone innymi genotypami wirusa – 2 lub 3 – leczy się krócej (pół roku), a odsetek wyleczeń wynosi prawie 80 proc.

Profilaktyka mniej kosztuje

Profilaktyka mniej kosztuje

Badania laboratoryjne stanowią dla lekarza łatwo dostępne źródło informacji medycznej o stanie zdrowia pacjenta. Czy w polskim systemie ochrony zdrowia rola medycznej diagnostyki laboratoryjnej jest prawidłowo postrzegana, doceniania i wykorzystywana?

Iwabradyna – nowa perspektywa terapii chorób sercowo-naczyniowych

Wyniki badań wykazały, że podwyższona częstość rytmu serca, po uwzględnieniu innych klasycznych czynników ryzyka, pozostaje niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dotychczas dostępne metody zwalniania akcji serca wiążą się z wieloma różnymi działaniami ubocznymi. Iwabradyna jest pierwszym nowoczesnym lekiem wybiórczo hamującym prąd rozrusznikowy If w komórkach węzła zatokowego. Selektywny mechanizm jej działania stwarza nowe perspektywy w leczeniu choroby wieńcowej oraz innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Waga zdrowia

Jedynie 12 na 100 Polaków przyznaje się do nadwagi, wymieniając ją jako jeden
z czynników ryzyka chorób układu krążenia, które dotyczą go osobiście.

Przyczyn powstawania nadwagi jest wiele, jednak najczęściej winni jesteśmy sami, rezygnując z aktywności fizycznej na rzecz siedzącego trybu życia.
Na nadmiar kilogramów wpływ mają również niezdrowe nawyki żywieniowe – zbytnie objadanie się czy nieregularne spożywanie posiłków.

Servier dla serca

Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno-Edukacyjna “Servier dla Serca” organizowana jest od 2003 roku przez firmę Servier. Objęta została patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznegoi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Dzięki dotychczasowym edycjom akcji przebadano łącznie blisko 25 tysięcy osób.
We wrześniu Kardiologiczna Poradnia Servier po raz piąty wyruszyła w trasę, która obejmie swoim zasięgiem 28 polskich miast.

Zabójczy cholesterol

Większość Polaków ma zbyt wysokie stężenie cholesterolu we krwi, a jedynie co trzeci chory poddaje się leczeniu. Jednocześnie zaburzenia gospodarki lipidowej są drugim, po nadciśnieniu tętniczym, czynnikiem ryzyka kardiologicznego, które z kolei powoduje aż 48 proc. wszystkich zgonów w Polsce.

Oznacza to, że w ciągu najbliższych 10 lat ponad 700 tys. Polaków między 30. a 70. rokiem życia (spośród całej puli 19 mln) może przejść zawał serca.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH