Choroby starcze oczu

Choroby oczu związane ze starzeniem można podzielić na schorzenia dotyczące aparatu ochronnego oka, dotyczące samej gałki ocznej oraz naczyniowe.

Mówiąc o schorzeniach dotyczących aparatu ochronnego oka, myślę o powiekach, spojówkach, o drogach łzowych itp. Ta grupa schorzeń ma swoje skutki estetyczne, ale i funkcjonalne. Można tu wymienić podwijanie, odwijanie powiek, niedrożność dróg łzowych, odłączanie się punktu łzowego od powierzchni gałki ocznej.

Druga grupa schorzeń to schorzenia dotyczące samej gałki ocznej. Najpopularniejszym z nich jest zaćma, która jest charakterystyczna dla ludzi starszych, ale może też występować w innym wieku (np. zaćma młodzieńcza, wrodzona). Zaćma starcza polega na zmianie budowy białek w soczewce oka. Z przezroczystej formy białka staje się formą nieprzezroczystą, mętnieje, co powoduje upośledzenie widzenia, a nawet ślepotę. Jest to jednak ślepota odwracalna – usunięcie zaćmy przywraca funkcję widzenia.

Sztuczne oko

Specjaliści z amerykańskiej firmy Second Sight skonstruowali sztuczne oko. Urządzenie o nazwie Argus II pozwali niewidzącym ponownie zobaczyć świat. Argus II w pełnym zestawie przypomina okulary przeciwsłoneczne. Znajduje się na nich kamerka przekazująca zarejestrowane obrazy do wideoprocesora. Stamtąd bezprzewodowo trafiają one do odbiornika znajdującego się na zewnątrz oka, który połączony jest małym kabelkiem z matrycą elektrod wszczepioną w siatkówkę. Stąd poprzez nerw wzrokowy informacja biegnie do mózgu. Jak donosi BBC do tej pory sztuczne oko otrzymało 18 pacjentów.

Alergia oczu

W obrębie narządu wzroku zapalenie alergiczne dotyczy najczęściej spojówki, rogówki, powieki, rzadziej tęczówki, naczyniówki czy siatkówki. Alergicznemu zapaleniu oczu rzadko towarzyszy alergia skóry. Natomiast alergiczne zapalenie spojówek najczęściej współistnieje z zapaleniem dróg oddechowych.

OTC na AMD

Plamka żółta położona jest w centralnej części siatkówki oka, na tylnej ścianie gałki ocznej. Jest organem wielkości łepka od szpilki i odpowiada za centralne widzenie, ostrość obrazu oraz zdolność widzenia kolorów. W tej niezwykle ważnej części siatkówki mieszczą się tysiące komórek wrażliwych na światło, tzw. fotoreceptorów. To właśnie dzięki plamce żółtej możemy czytać, prowadzić samochód, rozpoznawać twarze bliskich czy oglądać telewizję.

Oko – okno na świat

Najważniejszą ochronę dla naszych oczu stanowią łzy. Zabezpieczają je przed wpływem różnych czynników środowiska zewnętrznego, odpowiadają również za utrzymanie prawidłowej pracy optycznej oka. Tak zwany film łzowy, czyli warstwa łez pokrywająca gałkę oczną, musi cechować się stałym składem ilościowym i jakościowym. Jakiekolwiek zaburzenia jego treści może doprowadzić do zaburzeń zwanych zespołem suchego oka lub wręcz do zapalenia rogówki.

Okulary są super

Dzieci uważają, że ich rówieśnicy noszący okulary odznaczają się ponadprzeciętną inteligencją i wiedzą.

“Wiele dzieci wstydzi się założyć okulary. Boją się, że zostaną źle ocenione przez rówieśników lub uznane za brzydkie” – mówi Jeffrey Walline z Ohio State University. Jak dodaje, wyniki prowadzonych przez niego badań mogą trochę uspokoić te dzieci, które czeka założenie swoich pierwszych okularów.

Dwie-trzecie małych respondentów odpowiedziało, że ich rówieśnicy w okularach są inteligentniejsi, a nieco ponad połowa – że uczciwsi.

Czego nie widać

Około połowy dzieci w wieku szkolnym ma problemy ze wzrokiem. Trudności z nauką i problemy wychowawcze są często spowodowane przez wady wzroku – dzieci, którym czytanie sprawia duży wysiłek, bywają uważane za krnąbrne i leniwe.

Wiele dzieci ma problemy ze wzrokiem, jednak nie zdaje sobie z tego sprawy – po prostu nie wiedzą, co to znaczy widzieć prawidłowo. Tym większa jest rola rodziców – jeśli dziecko ma bóle głowy lub oczu, złe samopoczucie, jest apatyczne, niechętnie czyta, mruży oczy – trzeba iść z nim do okulisty. Okresowe badanie powinno się także przeprowadzać raz w roku.

Widoki na dobry wzrok

Wzbogacenie środowiska otaczającego dorosłe niedowidzące zwierzęta prowadzi do poprawy ich wzroku – donoszą naukowcy z Włoch na łamach pisma “Nature Neuroscience”.

Wyniki badań Alessandro Sale i zespołu ze Scuola Normale Superiore w Pizie dowodzą, że utrata wzroku spowodowana brakiem bodźców wzrokowych we wczesnym życiu może być wyleczalna u dorosłych.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH