Polak potrafi, czyli rzecz o imporcie docelowym

W ciągu kilku miesięcy Trybunał Sprawiedliwości w Strassburgu powinien wydać wyrok w sprawie naruszenia przez Polskę przepisów dyrektywy 2001/83 w części dotyczącej importu docelowego.

Zgodnie z dyrektywą leczenie pacjenta z użyciem leku niezarejestrowanego w danym kraju może się odbywać jedynie w wyjątkowych sytuacjach i na odpowiedzialność lekarza. Tymczasem polski ustawodawca uznał, że stosowanie tego narzędzia może być również podyktowane względami finansowymi.

Import równoległy

Import równoległy

Handel równoległy lekami na terenie Unii Europejskiej jest legalny, choć nie pozbawiony wad. Dla Polski, ze względu na jedne z najniższych we Wspólnocie cen leków, szczególne zagrożenie stwarza eksport równoległy.

Kryzys szansą dla nowych pomysłów

Kryzys szansą dla nowych pomysłów

Główne europejskie giełdy kończą ostatnio swoje sesje na plusie. Dobre są też dane makroekonomiczne, m.in. wskaźniki PMI (Purchasing Managers Index) dla krajów strefy euro. Wpływa to stabilizująco także na sytuację na warszawskiej GPW.
Polska jest obecnie w gronie państw o najwyższym wzroście gospodarczym. W trzecim i czwartym kwartale 2011 r. wzrost PKB powinien utrzymać się na poziomie powyżej 4 proc. Powinniśmy skoncentrować się na tym, by utrzymać to tempo i mieć w zanadrzu gotowe rozwiązania antykryzysowe.

Dystrybucja leków w Wielkiej Brytanii

Dystrybucja leków w Wielkiej Brytanii

Na brytyjskim rynku, oprócz tradycyjnego modelu dostaw, funkcjonuje także System Sprzedaży Bezpośredniej. Czym charakteryzuje się ten system, jakie zalety dostrzegają w nim producenci leków, a jakie wątpliwości budzi wśród farmaceutów?

Oszczędności Z IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

Oszczędności Z IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

Niewystarczające nakłady na ochronę zdrowia bezpośrednio przekładają się na sytuację finansową placówek ochrony zdrowia. Jednym z problemów pozostają wydatki na leki. Trudno je ograniczać, nie zmniejszając dostępu pacjentów do terapii. Okazuje się, że obok wykorzystywanych do tej pory w lecznictwie zamkniętym leków generycznych, od niedawna można sięgać także po leki z tzw. importu równoległego.

Grzegorz Cessak

Stawiam na dialog i transparentność

Każdy prezes ma swoją wizję urzędu, ale nie mogę powiedzieć, że będę robił coś zupełnie innego niż moi poprzednicy. Wszystkich nas obowiązuje to samo Prawo farmaceutyczne, cel jest ten sam – zapewnić bezpieczeństwo, skuteczność i jakość produktów leczniczych, tak aby zadbać o zdrowie publiczne. Chciałbym natomiast, żeby urząd wyszedł bardziej do Europy i żebyśmy byli państwem referencyjnym, które referuje jak najwięcej produktów leczniczych, czyli ocenia dokumentację w procedurach europejskich. Obecnie uczestniczymy w tych procedurach głównie jako państwo zainteresowane, współoceniamy dokumentacje. Chciałbym, żeby urząd stał się znaną w Europie agencją, podobnie jak urzędy z Czech i Niemiec. Wszystkie agencje w Europie są przeciążone, okoliczności są więc sprzyjające dla zaistnienia polskiego urzędu.

Małgorzata Krasnodębska‑Tomkiel

Wolna konkurencja ma się nieźle

Pojawiają się nowe trendy na rynku dystrybucji farmaceutycznej. Jeden z nich to dystrybucja bezpośrednia. Czy w świetle prawa konkurencji to dopuszczalne działania? W przetargu na usługi logistyczne firma AstraZeneca wybrała trzy hurtownie, największe w kraju. Będą one dostarczać leki do aptek. Kilkaset małych hurtowni zostanie całkowicie odciętych od dostaw. Czy to jest legalne?

Jakość leków pogarsza się

Co decyduje o jakości produktu leczniczego?
Najważniejsza jest jakość surowców aktywnych. Większość surowców wykorzystywanych w Polsce i w Europie pochodzi z Chin oraz Indii. Niestety często wiarygodność tamtejszych dostawców pozostawia wiele do życzenia. Najczęściej serie tego samego surowca pochodzą od tego samego pośrednika, ale rzadko z tej samej fabryki. W zależności od serii substancja może więc mieć inną jakość czy też rodzaj lub ilość zanieczyszczeń.

Import równoległy to szansa na oszczędności

Każdy farmaceuta pracujący w aptece chciałby świadczyć pacjentom jak najlepszą usługę i zaoferować możliwie najatrakcyjniejsze ceny. Ponieważ współczynnik współpłacenia pacjentów za leki w Polsce jest bardzo wysoki, import równoległy może pomóc ograniczyć te wydatki. Jest jedyną formą konkurencji cenowej z lekami objętymi patentem. Pacjent może kupić potrzebny lek po niższej cenie, a płatnik publiczny ograniczyć wydatki.

Zadomowiony import równoległy

Import równoległy rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Jednak w 2005 roku zaczynaliśmy od zera i dlatego dynamika ta ma bardzo małą bazę – import równoległy to zaledwie 0,4 proc. naszego rynku farmaceutycznego. Z drugiej strony jednak to aż 11 proc. udziału w rynku leków referencyjnych, czyli tych, które mają konkurencję w postaci importu równoległego. Obecnie jest ich około 60.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH