Alain Badiou... Proces prawdy

Alain Badiou… Proces prawdy

Aby dokonywać trafnych i kompletnych analiz rzeczywistości, potrzeba wszechstronności i odpowiedniej wrażliwości na świat. Tylko jak wykształcić w sobie takie połączenie?

U Alaina Badiou może to być romans ze skrajną lewicą i zaangażowanie w ruch komunistyczny. Może to być pasja literaturą i związane z nią talenty pisarskie oraz dramaturgiczne. Może to być wreszcie połączenie studiów nad teorią matematyki z fascynacją antysystemowymi pismami. Ale abstrahując od przyczyn, Alain Badiou krytykując zarówno analityczną jak i postmodernistyczną szkołę filozoficzną, jest obecnie jednym z najsłynniejszych i najbardziej oryginalnych współczesnych filozofów francuskich.

Chantal Mouffe

Chantal Mouffe – Zwrot na lewo

Dokąd zmierza współczesna demokracja? Czy możliwe jest współdziałanie lewicy i prawicy? Skąd biorą się sukcesy populistów?

W erze kryzysu gospodarczego, manifestacji młodzieży i rozważań nad zaletami i wadami kapitalizmu, coraz większy posłuch zyskują filozofowie krytyczni wobec rzeczywistości, oferujący analizy obecnego stanu rzeczy i propozycje zmian. Chantal Mouffe to jedna z nich – czołowa postać lewicowej filozofii politycznej. W swych rozważaniach nad działalnością państwa i dialogiem na scenie politycznej dowodzi, że filozofia i polityka często idą w parze.
Rewolucjonistka

Ojciec świeckiego humanizmu (Paul Kurtz)

Ojciec świeckiego humanizmu (Paul Kurtz)

Czy możliwa jest moralność bez Boga? Czy odrzucenie koncepcji wszechwładnej istoty oceniającej nasze czyny prowadzi do hedonizmu? Czy świecki humanizm jest religią?

Paul Kurtz jest pragmatykiem i religijnym sceptykiem, nazywany przez niektórych „ojcem świeckiego humanizmu”. To człowiek z nieocenionymi zasługami dla ruchów racjonalistycznych i humanistycznych całego świata.

Nauka i jej granice

Nauka i jej granice

Wykorzystam frazę ks. Józefa Tischnera – mówić będę o tyfusie, a nie o „tyfuśnikach”. Nie zajmuję się więc chorymi, lecz opisem klinicznych objawów ich chorób. A jest ich niemało. Oczywistością jest, że żadne, nawet kazuistyczne, odstępstwo od zasad moralnych w nauce nie może być bagatelizowane, lecz powinno stać się nie tylko przedmiotem środowiskowej refleksji, ale przede wszystkim zdecydowanej reakcji. Dlaczego tak się nie dzieje?! Banalizacja niewłaściwości i nieprawości oraz bierność jest grzechem śmiertelnym nie tylko wobec nauki.

Giorgio Agamben - Wyklęty człowiek

Giorgio Agamben – Wyklęty człowiek

Giorgio Agamben jest jednym z najbardziej znanych włoskich myślicieli, czołową postacią we współczesnej filozofii kontynentalnej, literaturoznawcą, estetykiem i analitykiem pozycji człowieka we współczesnym świecie.

Dominująca anglosaska szkoła filozoficzna często sytuuje europejskich filozofów na marginesie ich dziedziny, nie przyznając im zbyt wielu zasług i nie kierując ich w stronę wydziałów lingwistycznych, kulturoznawczych i teorii literatury. Jednak nawet amerykanie przyznają, że Giorgio Agambenem marginalny zdecydowanie nie jest. Jego prace nie stronią od kontrowersji, dotykają problematyki politycznej, etycznej, lingwistycznej, a także wpływów totalitaryzmu (obecnego według niego także w liberalnych demokracjach) i kondycji człowieczeństwa wobec niewyobrażalnych zagrożeń, takich jak holocaust.

AUTORYTET

Autorytet (od łac. auctor) to ten, co powiększa dobro własnym wysiłkiem twórczym. Kto nie powiększa dobra, nie może być uznany jako autorytet (augere – powiększać)…

Wychowany zostałem w środowisku obdarzającym wielkim szacunkiem osoby zasługujące na miano Autorytetu. Życie jednak nauczyło mnie dostrzegać również i jego ograniczenia. Kto powołuje się na autorytet, ten posługuje się pamięcią, a nie rozumem. To Leonardo da Vinci tym zwrotem dał kolejny dowód swojej Wielkości, rozumiejąc ograniczenia swojego geniuszu. Podobnie prof. Barbara Skarga, odwołując się do Św. Augustyna, stwierdziła, że „tylko rozum powinien mieć autorytet – on rzadziej zawodzi”. Tak więc tylko rozum, będący wyrazicielem myślowych kompetencji i prawdy, jest istotą autorytetu.

Martha Nussbaum

Martha Nussbaum – Orędowniczka równości społecznej

Mimo porównywalnej liczby doktorantów i doktorantek na studiach filozoficznych, tzw. „elita” filozoficzna jest silnie zmaskulinizowana. Postać Marthy Nussbaum dowodzi jednak, że nie musi to być towarzystwo ekskluzywnie męskie. Martha Nussbaum jest jedyną kobietą widniejącą na liście najczęściej cytowanych filozofów w stanfordzkiej encyklopedii filozofii. Jest również aktywną działaczką na rzecz obrony praw jednostki, zwłaszcza kobiet i mniejszości seksualnych, a także orędowniczką na rzecz humanizmu i sztuki – dziedzin, które w jej opinii kształtują kreatywność i zdolność krytycznego myślenia. Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i zdobywczynią licznych stypendiów i nagród. Jej prace skupiają się wokół filozofii starożytnej, filozofii polityki i etyki.

Masaż szczęścia

Masaż szczęścia

Zimą cierpimy z braku słońca. Dają o sobie znać przemęczenie i stres. Pomocny może się wtedy okazać egzotyczny masaż. Masaż Oranui to nie tylko ulga dla zmęczonego ciała, ale też prawdziwa uczta dla ducha.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH