Ojciec świeckiego humanizmu (Paul Kurtz)

Ojciec świeckiego humanizmu (Paul Kurtz)

Czy możliwa jest moralność bez Boga? Czy odrzucenie koncepcji wszechwładnej istoty oceniającej nasze czyny prowadzi do hedonizmu? Czy świecki humanizm jest religią?

Paul Kurtz jest pragmatykiem i religijnym sceptykiem, nazywany przez niektórych „ojcem świeckiego humanizmu”. To człowiek z nieocenionymi zasługami dla ruchów racjonalistycznych i humanistycznych całego świata.

Czy możliwa jest moralność bez Boga? Czy odrzucenie koncepcji wszechwładnej istoty oceniającej nasze czyny prowadzi do hedonizmu? Czy świecki humanizm jest religią?

Paul Kurtz jest pragmatykiem i religijnym sceptykiem, nazywany przez niektórych „ojcem świeckiego humanizmu”. To człowiek z nieocenionymi zasługami dla ruchów racjonalistycznych i humanistycznych całego świata.

Redaktor i publicysta
Kurtz (urodzony 21 grudnia 1925 roku w New Jersey) studiował filozofię na uniwersytetach: Nowojorskim i Kolumbijskim. Zasiadał w kierownictwie takich organizacji, jak Rada Świeckiego Humanizmu, Międzynarodowa Akademia Humanizmu, Amerykańskie Stowarzyszenie Humanistów czy Komitet Sceptycznego Dochodzenia; był także redaktorem wpływowego czasopisma humanistycznego „Free Inquiry”.

Obecnie jest emerytowanym profesorem, zrezygnował także ze stanowisk zajmowanych w organizacjach i wydawnictwach, nie przestał jednak publikować. Jego bibliografia liczy sobie już ponad 800 artykułów i 50 książek, tłumaczonych i wydawanych we wszystkich zakątkach świata.

Inspirująca idea
Paul Kurtz swoją myśl wywodzi z tradycji pragmatycznej i naturalistycznego humanizmu, jego głównym polem zainteresowania jest świecka etyka, to jej poświęcił największą ilość swych publikacji i to na jej polu uzyskał największą renomę. Jest czołową figurą przywoływaną w dyskusjach o sekularyzacji życia politycznego i przeciwstawianiu racjonalnego ateizmu religijnemu fundamentalizmowi.

Mimo zażartej krytyki etyki opartej na religii Kurtz nie zapędza się w antyklerykalizm, z szacunkiem odnosi się do ludzi o odmiennych poglądach, a wiele osób z jego środowiska zarzucało mu nawet zbytnią pobłażliwość. Nie ustaje w wysiłkach, by stworzyć i rozpropagować nowy humanizm, który zaspokoi duchowe potrzeby dzisiaj realizowane przez religię. Paul Kurtz konsekwentnie pokazuje, jak oddany i zdeterminowany może być naukowiec zainspirowany przez ideę.

Świecki humanizm
Kurtz jest odpowiedzialny za zmianę wizerunku humanizmu. Zanim zaczął się nim zajmować, humanizm był nazywany pseudo religią, bądź religią bez podmiotu supranaturalnego. Za jego sprawą w publicznej dyskusji ugruntował się termin świecki humanizm. Świecki humanizm odrzuca twierdzenie o religii jako fundamencie moralności, źródeł etyki upatruje w racjonalnym myśleniu.

Kurtz zbija argumenty odmawiające ateistom i agnostykom prawa do prawdziwie etycznego życia, dowodząc, że etyka humanistyczna czerpie z tradycji niemal równie głębokiej, jak etyka teistyczna. Uważa, że to dzięki logice, nauce i obserwacji możemy stworzyć spójny etyczny światopogląd przeciwstawny narzuconym odgórnie normom teistycznym, proponuje krytyczne myślenie i naukowy sceptycyzm w odniesieniu do twierdzeń o bytach nadprzyrodzonych.

4.7/5 - (133 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH