Meningokoki - jak zapobiegać sepsie

Uchroń dziecko przed sepsą! Niebezpieczne meningokoki

Media co pewien czas informują o kolejnym przypadku sepsy i związanymi z tym, często dramatycznymi konsekwencjami. Czy na pewno wiesz, czym tak naprawdę jest sepsa? Jakie są jej objawy i skutki? W jaki sposób meningokoki są w stanie wywołać sepsę? Jak się przed tym uchronić? Przed Światowym Dniem Sepsy, który będziemy obchodzić już 13 września,

Nowy kalendarz szczepień

Od nowego roku będzie obowiązywał ogłoszony pod koniec listopada nowy kalendarz szczepień obowiązkowych. W kalendarzu znajdą się dodatkowe obowiązkowe szczepienia przeciw pneumokokom, ospie wietrznej oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Dotyczyć one będą ściśle określonej grupy noworodków i niemowląt. Na pneumokoki zaszczepione zostaną wszystkie wcześniaki urodzone po 30. września 2011 r. oraz dzieci do 5. roku życia z przewlekłymi chorobami serca, nerek, płuc, śledziony, cukrzycą bądź innymi zaburzeniami metabolicznymi.

GIS ogłosił nowy kalendarz szczepień na 2012 r.

Rozszerzenie bezpłatnych (obowiązkowych) szczepień przeciw pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i ospie wietrznej to najważniejsze zmiany w kalendarzu szczepień na 2012 r., o których poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Nie są to zmiany rewolucyjne, ale kalendarz szczepień ewoluuje w pozytywnym kierunku – ocenił w rozmowie z PAP dr Paweł Grzesiowski, dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń w Warszawie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

Już po raz trzeci Europa obchodzi Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

W tym roku celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest edukacja i promocja działań na poziomie krajowym, mających ograniczyć niepotrzebne stosowanie antybiotyków w szpitalach.

Bakterie oporne na leki

Szczepienia obowiązkowe w Polsce

Szczepienia obowiązkowe w Polsce

Program szczepień ochronnych zawiera podział szczepień ze względu na sposób finansowania, wskazania oraz wykaz i terminy szczepień obowiązkowych oraz zalecanych. Podlega on corocznej aktualizacji, która musi być ogłoszona do 31 października roku poprzedzającego.

Groźne pneumokoki

**Trwa kolejna odsłona kampanii „Szczepię bo kocham”. Jej celem jest edukacja na temat zagrożenia ze strony pneumokoków i wywoływanych przez nie chorób oraz popularyzacja szczepień przeciw pneumokokom.**

Pneumokoki (*Streptococcus pneumoniae*) to bakterie chorobotwórcze, które mogą atakować różne narządy człowieka. Należą do grupy bakterii szczególnie groźnych, ponieważ ich budowa pozwala im na wnikanie m.in. do ośrodkowego układu nerwowego i sprawia, że są bardziej odporne na działanie niektórych czynników zewnętrznych.

How can I help you?… czyli angielski w aptece – Pneumococcal infections

Streptococcus pneumoniae is also known as pneumococcus and is a significant anaerobic bacterium found in noses and throats of healthy people, children and adults. Currently there are about 90 known pneumococcal types. They are spread from person to person through respiratory droplets of coughts and sneezes (so called „droplet spread”).
Despite the name, pneumococci may cause not only pneumonia – the most common form of community-acquired bacterial form of this disease, but also other more or less serious infections. The bacterium is a common cause of mild illnesses, such as otitis media (middle ear infection) and sinusitis, but it is also known to invade the covering of brain (and cause meningitis) or bloodstream (and cause bacteremia).

Pneumokoki GROŻĄ nie tylko dzieciom

Pneumokoki GROŻĄ nie tylko dzieciom

Czy to prawda, że pneumokoki są coraz częściej oporne na leczenie antybiotykami?

Tak. Oporność tych bakterii na penicylinę, czy też szerzej na betalaktamy, zmienia się i wygląda bardzo różnie w poszczególnych krajach. We Francji, Hiszpanii, Włoszech, gdzie często używa się antybiotyków, lekooporność jest bardzo wysoka, natomiast w krajach skandynawskich, w których antybiotyki nie są nadużywane – znacznie mniejsza. W Polsce tego typu badania przeprowadzała pani profesor Waleria Hryniewicz. Okazało się, że oporność pneumokoków na penicylinę i jej pochodne występuje w 14 proc. szczepów izolowanych od chorych z zakażeniem inwazyjnym. To dużo, zważywszy na to, że jeszcze kilkanaście lat temu skuteczność leczenia wynosiła prawie 100 proc. Niestety, wzrasta ilość serotypów pneumokoków opornych na antybiotyki.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH