Jak dobre organizacje stają się wielkie

Jak dobre organizacje stają się wielkie

Książka „Przełomowe firmy. Jak dobre organizacje stają się wielkie” K. R. McFarlanda zawiera interesujące wyniki badań na temat czynników, które umożliwiają długofalowy rozwój w biznesie. Autor dokładnie analizował przedsiębiorstwa, które rozwijały się najbardziej dynamicznie i sformułował rady, które warto rozważyć, kierując własnym mikroprzedsiębiorstwem, jakim jest apteka. Inspiracją do przeprowadzenia badań były obserwacje przedsiębiorstw, które nie zawsze potrafiły utrzymać dodatnie tempo rozwoju w dłuższym okresie. Autor wskazuje kilka metod, które ułatwiają wzmacnianie pozycji rynkowej.

Staż pracy a stanowisko kierownika apteki

Staż pracy a stanowisko kierownika apteki

Czy do stażu pracy wymaganego do objęcia stanowiska kierownika apteki wliczają się umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, praca „na godziny”)?… Podstawową regulację prawną w zakresie wymagań niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika apteki określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Farmacja szpitalna

Farmacja szpitalna

Wszystkie apteki muszą dostosować się do obowiązującego prawa farmaceutycznego, a więc powinny w nich powstać pracownie cytostatyków, żywienia pozajelitowego. Niestety, szpitale nie mają środków na rozwój i modernizację. Z braku pieniędzy wynika też problem deficytu personelu. Nadal istnieją apteki, w których jest tylko jeden magister farmacji, a pozostali pracownicy to personel pomocniczy. Poza tym wynagrodzenia farmaceutów w wielu szpitalach odbiegają od uposażenia lekarzy, a nawet pielęgniarek. Problem jest też z różnorodnością nowych zadań w myśl ustawy o wyrobach medycznych, która nie do końca sprecyzowała, które z tych wyrobów mają przechodzić przez aptekę.

Nowe wyzwania dla menadżera apteki

Nowe wyzwania dla menadżera apteki

Rynek apteczny w Polsce nie rozwija się już tak szybko, jak pod koniec XX wieku. Zwiększają się wahania obrotów, rośnie konkurencja ze strony sieci aptecznych i innych kanałów dystrybucji. W tych warunkach, najnowsza wiedza z obszaru zarządzania oraz marketingu może być pomocna w budowaniu pozycji rynkowej.

Bez zaufania

Aż 38 proc. Polaków wierzy w medialne doniesienia o celowym uśmiercaniu pacjentów przez lekarzy, by pobrać od nich narządy.

Tylko 35 proc. uważa, że to niemożliwe, reszta pytanych nie ma zdania. Najnowszy sondaż Ipsos potwierdza, że spektakularne zatrzymanie warszawskiego kardiochirurga, śledztwa CBA i prokuratury w sprawie i sugestie niektórych mediów, że przy przeszczepach dochodzi do nadużyć, przyniosły skutek.

Jak podaje “Gazeta Wyborcza” spada zaufanie do przeszczepów i do lekarzy w ogóle.

Chcą Karty Lekarza

Bez konkretów zakończyły się trzydniowe rozmowy powołanego przez premiera zespołu ds. systemowego uregulowania zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia.

Związki zawodowe pracowników służby zdrowia chcą, by w jednym akcie prawnym znalazły się zapisy porządkujące zasady zatrudniania i wynagradzania ich. Domagają się m.in. ustalenia płacy minimalnej dla poszczególnych zawodów medycznych.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH