Niepełnosprawni – Życie wśród barier

Niepełnosprawni w Polsce nie mają łatwego życia. Słaba aktywizacja zawodowa, utrudnienia architektoniczne, wykluczenie społeczne to ich szara rzeczywistość. Do tego dochodzi ograniczony dostęp do wyrobów medycznych i środków pomocniczych.

Do ilu  wzrośnie VAT?

Do ilu wzrośnie VAT?

Jednym z ciekawszych wydarzeń tego lata było dość zaskakujące ogłoszenie przez rząd zamiaru podniesienia podatków. Zaczęło się od niewinnych rozważań Michała Boniego, który wśród wielu scenariuszy wymienił wariant podniesienia podatków. Kilka dni później okazało się, że nie jest to jeden ze scenariuszy, tylko scenariusz podstawowy. Należy jednak pamiętać, że proponowana podwyżka VAT o jeden punkt procentowy ani nie podbije istotnie cen, ani nie zahamuje specjalnie wzrostu gospodarczego, ani też nie przyniesie znaczących dochodów do budżetu państwa. Stąd oczywiste pytanie: po co ta podwyżka?

Po zdrowie z paragonem

Po zdrowie z paragonem

Zarówno prawodawstwo polskie, jak i europejskie zwalnia usługi lekarskie z podatku VAT. Kasy fiskalne miałyby służyć więc jedynie ewidencjonowaniu obrotów w gabinetach lekarskich i tym samym wzrostowi kontroli nad szarą strefą rynku medycznego. Nikt jednak nie jest w stanie oszacować, jakie to będzie obciążenie dla budżetu.

Szpitale po kieszeni

Mimo iż firmy ubezpieczeniowe płacą tzw. podatek Religi, to szpitale nie dostają z tego ani złotówki – informuje czwartkowa “Gazeta Prawna”.

Z tzw. podatku Religi (od ministra, który wprowadził te przepisy – PAP) na leczenie ofiar wypadków drogowych Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał do tej pory 219 mln zł. Szpitale jednak nie dostały z tego nic.

Chytry fiskus

Fiskus zmienił interpretację dotyczącą opodatkowania podatkiem od osób fizycznych pakietów medycznych dla pracowników – czytamy w “Gazecie Prawnej”.
Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że wartość świadczeń medycznych oferowanych przez pracodawców pracownikom, za które cena określona była ryczałtowo, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Oznacza to tym samym, że nie podlega ona opodatkowaniu PIT.

Ulga na zdrowie

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość wprowadzenia od przyszłego roku podatkowej ulgi zdrowotnej. Żadne decyzje jednak jeszcze nie zapadły, a wysokość ewentualnych odliczeń od podatku dochodowego będzie zależała od możliwości przyszłorocznego budżetu.

Jak mówi wiceminister finansów Jacek Dominik ulga zostałaby wprowadzona wraz z kasami rejestrującymi w gabinetach lekarskich.

Ulga zdrowotna obowiązywała już w latach 1997-2001. Wtedy od podatku dochodowego od osób fizycznych można było odliczyć 19 proc. wydatków poniesionych na leczenie prywatne, ale nie więcej niż 370 zł.

Bezprawne OC?

Ryczałt od OC kierowców na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych, proponowany przez resort zdrowia może być traktowany jak podatek, a to z kolei może być sprzeczne z konstytucją – uważają przedstawiciele firm ubezpieczeniowych.

Na początku grudnia rząd przyjął projekt zakładający, że ubezpieczenie OC kierowców zobowiązuje ubezpieczycieli do zapłacenia za szkody wyrządzone osobom trzecim. Nowe prawo ma obowiązywać od kwietnia 2007 r.

Szacuje się, że nowe przepisy dotyczą prawie 15 mln posiadaczy polis OC.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH