Z tańcem przez życie - Olga Stalinger

Z tańcem przez życie – Olga Stalinger

Olga Stalinger znana tancerka, instruktorka tańca nowoczesnego, choreograf, sędzia zawodów tanecznych, ambasadorka preparatu MethodDraine Minceur, aktualnie menadżer marketingu i sprzedaży.
To tylko wybrane zajęcia, którym oddaje się ta niezwykła kobieta.

Na po­cząt­ku był ta­niec
Kie­dy by­ła jesz­cze ma­łą dziew­czyn­ką, pod­czas spa­ce­ru, w par­ku, zo­ba­czy­ła po­kaz tań­ca i to ją urze­kło. Fa­scy­na­cja by­ła tak sil­na, że Ol­ga zmu­si­ła ro­dzi­ców, aby za­pi­sa­li ją na kurs tań­ca. I tak to się wszystko za­czę­ło.

Anna Głogowska - Spełniona w tańcu i życiu

Anna Głogowska – Spełniona w tańcu i życiu

Zawsze uwielbiałam tańczyć, ale nie myślałam, żeby zająć się tym na poważnie. Kiedy miałyśmy 12 lat, moja koleżanka dowiedziała się, że w domu kultury na warszawskim Grochowie organizowany jest nabór na zajęcia taneczne prowadzone przez Beatę Bartoń – moją późniejszą trenerkę. Zgłosiło się 60 dzieci, z których pani Beata wybrała 16 i stworzyła formację tańca towarzyskiego. I tak się wszystko zaczęło.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH