Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020

Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton. Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Cukrzycowa choroba nerek a ich schyłkowa niewydolność

Cukrzycowa choroba nerek a ich schyłkowa niewydolność

Badania przesiewowe, wczesna diagnostyka cukrzycowej choroby nerek i włączenie wieloczynnikowego leczenia chorych na cukrzycę może zmniejszyć chorobowość związaną z cukrzycową chorobą nerek oraz zahamować rosnące zapotrzebowanie na leczenie nerkozastępcze.

Społeczna akcja profilaktyczna „UWAGA NERKI!”

Z inicjatywy Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2009” przy udziale Krajowego Konsultanta w dziedzinie Nefrologii prof. Bolesława Rutkowskiego i we współpracy z Polską Federacją Pacjentów „Dialtransplant”, w maju 2009 roku ufundowaliśmy 2 tys. zaproszeń na badania pod kątem zagrożenia przewlekłą chorobą nerek. Skorzystało z nich 1177 mieszkańców Warszawy i Krakowa.

Dwa tysiące bezpłatnych zaproszeń na badania w laboratoriach medycznych sieci „Diagnostyka” rozdaliśmy dzięki uprzejmości mediów m.in. radia TOK FM, PIN, VOX FM, Polska The Times i Polska Gazeta Krakowska.

Leczenie nerkozastępcze

Uszkodzenie nerek w przebiegu takich chorób, jak cukrzyca, kłębuszkowe zapalenia nerek, nadciśnienie tętnicze, wielotorbielowatość, prowadzi do nieodwracalnej, schyłkowej niewydolności tego narządu. Pojawia się konieczność terapii zastępczej: dializy lub transplantacji.

autor:
Magdalena Durlik

profesor Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Życie z dializą

Jednym z ważniejszych problemów osób cierpiących na przewlekłą chorobę nerek jest zaniżenie samooceny. Wiele osób z PChN odczuwa, że są fizycznie nieatrakcyjni. W przypadku dializy otrzewnowej dużą rolę odgrywa fakt posiadania cewnika założonego na stałe w jamie otrzewnej.

Życie bez granic

Od 13 marca trwa ogólnopolska kampania edukacyjna na temat jakości życia osób dializowanych “Dializa domowa – życie bez granic”.

Kampania adresowana jest do ok. 5 milionów osób dotkniętych w Polsce chorobami pracy nerek, do osób rozpoczynających dializoterapię, ich rodzin i opiekunów, a także do poszukujących wiedzy na temat możliwości aktywnego życia podczas leczenia.

Chorzy dializowani to osoby doskonale radzące sobie w codziennym życiu – ludzie aktywni zawodowo, wspaniali rodzice i przyjaciele.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH