Cukrzycowa choroba nerek a ich schyłkowa niewydolność

Cukrzycowa choroba nerek a ich schyłkowa niewydolność

Badania przesiewowe, wczesna diagnostyka cukrzycowej choroby nerek i włączenie wieloczynnikowego leczenia chorych na cukrzycę może zmniejszyć chorobowość związaną z cukrzycową chorobą nerek oraz zahamować rosnące zapotrzebowanie na leczenie nerkozastępcze.

Społeczna akcja profilaktyczna „UWAGA NERKI!”

Z inicjatywy Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2009” przy udziale Krajowego Konsultanta w dziedzinie Nefrologii prof. Bolesława Rutkowskiego i we współpracy z Polską Federacją Pacjentów „Dialtransplant”, w maju 2009 roku ufundowaliśmy 2 tys. zaproszeń na badania pod kątem zagrożenia przewlekłą chorobą nerek. Skorzystało z nich 1177 mieszkańców Warszawy i Krakowa.

Dwa tysiące bezpłatnych zaproszeń na badania w laboratoriach medycznych sieci „Diagnostyka” rozdaliśmy dzięki uprzejmości mediów m.in. radia TOK FM, PIN, VOX FM, Polska The Times i Polska Gazeta Krakowska.

Leczenie nerkozastępcze

Uszkodzenie nerek w przebiegu takich chorób, jak cukrzyca, kłębuszkowe zapalenia nerek, nadciśnienie tętnicze, wielotorbielowatość, prowadzi do nieodwracalnej, schyłkowej niewydolności tego narządu. Pojawia się konieczność terapii zastępczej: dializy lub transplantacji.

autor:
Magdalena Durlik

profesor Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Życie z dializą

Jednym z ważniejszych problemów osób cierpiących na przewlekłą chorobę nerek jest zaniżenie samooceny. Wiele osób z PChN odczuwa, że są fizycznie nieatrakcyjni. W przypadku dializy otrzewnowej dużą rolę odgrywa fakt posiadania cewnika założonego na stałe w jamie otrzewnej.

Życie bez granic

Od 13 marca trwa ogólnopolska kampania edukacyjna na temat jakości życia osób dializowanych “Dializa domowa – życie bez granic”.

Kampania adresowana jest do ok. 5 milionów osób dotkniętych w Polsce chorobami pracy nerek, do osób rozpoczynających dializoterapię, ich rodzin i opiekunów, a także do poszukujących wiedzy na temat możliwości aktywnego życia podczas leczenia.

Chorzy dializowani to osoby doskonale radzące sobie w codziennym życiu – ludzie aktywni zawodowo, wspaniali rodzice i przyjaciele.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH