Nie ma recepty

Wprowadzenie niewielkiej odpłatności za część świadczeń zdrowotnych, stworzenie systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz zwiększenie publicznych nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB – zakłada projekt dokumentu z rekomendacjami “białego szczytu”.

Rekomendacji, które na nim wypracowano, nie podpisały główne związki zawodowe służby zdrowia, na niektóre rekomendacje – jak współpłacenie za świadczenia medyczne – nie zgadza się też premier Donald Tusk. Opowiedział się on natomiast za podwyższeniem składki zdrowotnej.

W dokumencie finalnym “białego szczytu” rekomendowane jest m.in. wprowadzenie niewielkich dopłat za część gwarantowanych świadczeń zdrowotnych oraz za świadczenia towarzyszące (m.in. koszty zakwaterowania i wyżywienia pacjentów).

Jednocześnie zastrzeżono, iż konieczne jest stworzenie systemu pomocy finansowej dla osób, w przypadku których dopłaty mogłyby stanowić barierę dostępu do świadczeń.

Ponadto podkreślono konieczność stworzenia systemu dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz zwiększenia publicznych nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB.

Stwierdzono także, iż rolnicy powinni płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne tak jak inni obywatele.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH