Planowanie czasu

Planowanie czasu

Zarówno farmaceuci, jak i pacjenci mogą w taki sposób zarządzać sobą i swoim czasem, aby być użytecznym dla innych oraz mieć spełnione życie osobiste. Aby tego dokonać, trzeba świadomie podejść do wykorzystania czasu, jaki mamy do dyspozycji. W naukach ekonomicznych wyodrębnia się kategorię dóbr wolnych, czyli dostępnych dla każdego człowieka, niemal bez ograniczeń. Przykładem jest powietrze, którym ludzie mogą swobodnie oddychać. Dla wielu osób, zwłaszcza młodych, takim dobrem wydaje się być również czas.

Czy jesteś dobrze zorganizowana?

**Ludzie dobrze zorganizowani potrafią załatwić sprawy zawodowe w godzinach pracy, nie biorą na siebie wszystkich obowiązków domowych, tylko dzielą je między siebie i innych członków rodziny, a dzięki temu mają czas na rozwój zainteresowań, spotkania towarzyskie i różne inne przyjemności. Sprawdźcie, czy potraficie sobie dobrze zorganizować czas. Podczas wykonywania psychozabawy może przyjdą Wam do głowy jakieś pomysły na bardziej efektywne wykorzystanie czasu, nie po to, by jeszcze więcej pracować, ale w celu uzyskania równowagi pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami.

Godzina dla serca

Prawdopodobieństwo ataku serca wzrasta w pierwszych trzech dniach roboczych po wprowadzeniu czasu letniego, co może być związane ze skróceniem czasu snu. Kiedy jesienią cofa się zegary o godzinę i w rezultacie ludzie mogą pospać o godzinę dłużej – ryzyko ataku serca maleje.

Wcześniejsza pora wstawania w pierwszym roboczym dniu tygodnia i wynikające stąd niewielkie skrócenie czasu snu możne hipotetycznie niekorzystnie oddziaływać na system sercowo- naczyniowy niektórych osób.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH