Planowanie czasu

Planowanie czasu


Zarówno farmaceuci, jak i pacjenci mogą w taki sposób zarządzać sobą i swoim czasem, aby być użytecznym dla innych oraz mieć spełnione życie osobiste. Aby tego dokonać, trzeba świadomie podejść do wykorzystania czasu, jaki mamy do dyspozycji.

W naukach ekonomicznych wyodrębnia się kategorię dóbr wolnych, czyli dostępnych dla każdego człowieka, niemal bez ograniczeń. Przykładem jest powietrze, którym ludzie mogą swobodnie oddychać. Dla wielu osób, zwłaszcza młodych, takim dobrem wydaje się być również czas. Jednakże rzeczywistość jest w tym wypadku nieco inna. Po pierwsze, człowiek ma pewien wpływ na długość własnego życia, tj. czas, który będzie miał do dyspozycji. Higieniczny i zrównoważony tryb życia oraz regularne badania profilaktyczne mogą zapewnić dłuższy niż przeciętny czas trwania życia. Po drugie, każda osoba ma wpływ na wykorzystanie czasu, który ma do dyspozycji.

Świadome korzystanie z czasu
W odniesieniu do dnia, miesiąca czy roku, każda osoba ma taki sam czas do dyspozycji. Jednakże pacjent, który potrafi oderwać się od telewizora i pójść codziennie na godzinny spacer, utrzyma swój organizm w lepszej kondycji niż ten, który cały wolny czas spędza w fotelu. Podobnie farmaceuta, który zaplanuje dwie godziny w tygodniu na lekturę artykułów ze swej dziedziny, będzie szanowany przez pacjentów za posiadaną aktualną wiedzę oraz umiejętności komunikacyjne i perswazyjne.
Podchodząc świadomie do kwestii wykorzystania czasu, za właściwe należy uznać doskonalenie siebie w jego planowaniu. Aby być w tej materii skutecznym, trzeba przekonać się do celowości planowania czasu, a także stosowania odpowiednich narzędzi. Podstawą sukcesu jest przekonanie, że planowanie czasu przynosi wymierne korzyści, oraz pozwala na zwiększenie skuteczności działania.

Sobie i innym
Planowanie czasu jest związane z funkcją, jaką dana osoba pełni w aptece. Kierownik apteki planuje zarówno czas osobisty, jak również pracowników i zespołu. Aby skutecznie planować czas innym, trzeba nauczyć się planowania czasu osobistego.
Wiele osób potrzebuje wsparcia w planowaniu własnego czasu. Na przykład część pacjentów może zmienić tryb życia, jeśli uzyska od farmaceuty wsparcie w zakresie planowania takich zmian (np. wyzwolenie się z nałogów, pozbycie się nadwagi).

Równowaga
Omawiając kwestie planowania czasu, należy zdać sobie sprawę z harmonijnego podziału na pięć obszarów: obowiązki zawodowe, sprawy osobiste, życie rodzinne, kontakty towarzyskie, relacje społeczne. Aby zachować równowagę między nimi, trzeba zaplanować czas na każdą z wymienionych aktywności. Nie można przesadzać z pracą, bowiem grozi to zerwaniem więzi rodzinnych lub towarzyskich, a także wypaleniem zawodowym. Należy zaplanować czas, który będzie wykorzystany na rozwój osobisty. Ludzie potrzebują także kontaktów w ramach społeczności lokalnych. Na to również trzeba znaleźć czas.

W innym ujęciu, czas trzeba planować w odniesieniu do czterech sfer życia człowieka: wymiaru fizycznego, intelektualnego, duchowego oraz społeczno-emocjonalnego. Żyjące na równiku małpy mają dość prosty rytm życia – zasypiają wraz z zachodem słońca, a wstają wraz ze wschodem. Praca w aptece lub kierowanie jej rozwojem nie są już takie proste. Niemniej jednak nie można ograniczać swojej aktywności tylko do spraw zawodowych. Dla harmonii osobistej oraz spełnionego życia, istotna jest dbałość o kontakt z literaturą, kulturą i sztuką, podtrzymywanie kontaktów społecznych. Podstawą tego wszystkiego jest dbałość o kondycję fizyczną, czyli właściwe odżywianie się, ruch, czas przeznaczony na sen oraz relaks.

Plan
Planując czas, trzeba wiedzieć, że warunkiem sukcesu jest wykonanie zadań. Codzienna analiza realizacji planu pozwala na doskonalenie umiejętności planowania. Będzie to wynikało z wniosków, co udało się zrobić, a czego nie, oraz jakie są przyczyny niepowodzeń.

Można bezpiecznie planować od 60 do 80 proc. czasu dziennego. Życie jest pełne niespodzianek, stąd trzeba mieć rezerwę czasu na wykonanie zadań niezaplanowanych, które mogą się pojawić.

Jedną z pułapek we wdrażaniu planów jest odkładanie rzeczy ważnych na później. Należy zmusić samego siebie do wykonywania najpierw zadań trudniejszych, bardziej złożonych, a następnie realizować sprawy łatwiejsze. Satysfakcja z wykonania zadania trudnego mobilizuje do dalszej pracy.

Złodzieje czasu
W ocenie własnych dokonań dobrze jest identyfikować to wszystko, co nazywamy złodziejami czasu. Dla jednych może to być telewizja, dla innych rozmowy telefoniczne, dyskusje polityczne czy bezczynność wynikająca z lenistwa.
Znajomość własnej osobowości pozwala na lepsze wykorzystanie czasu. Niektórzy ludzie lubią pracować od wczesnego rana (tzw. skowronki), inni znów są bardziej wydajni wieczorem, a nawet nocą (tzw. sowy). Z reguły rano sprawność umysłu jest wyższa, około południa maleje, a następnie wzrasta po południu. W godzinach porannych, kiedy umysł jest wydajny, nie należy więc tracić czasu na przeglądanie gazet, picie kawy, sprzątanie biurka. Z kolei w południe należy planować zadania, które nie wymagają wysokiej sprawności umysłu (np. odpowiedź na maile).

Pomocne narzędzia
Każdy człowiek powinien wybrać sobie narzędzia, które będą pomocne w planowaniu czasu. Mogą to być kalendarze, notesy, telefony, komputery, a nawet kartki z notatkami. Wybór narzędzi jest coraz większy i warto się z nimi zapoznać, aby poprawić skuteczność swojego działania.

Pracując nad wykorzystaniem czasu, można wesprzeć się macierzą Eisenhowera. Podzielił on wszystkie zadania na bardziej i mniej pilne oraz bardziej i mniej ważne. Ta dwuwymiarowa macierz pokazuje, by dbać przede wszystkim o rzeczy ważne i mało pilne. Gwarantuje to rozwój osobisty oraz rozwój apteki. Inne zadania mogą być zlecane współpracownikom. Ciągłe gaszenie pożarów, czyli zajmowanie się sprawami mało ważnymi, utrudnia rozwój danej osoby oraz apteki.

Warto również zdać sobie sprawę z tego, że planowanie na piśmie jest bardziej skuteczne niż dzielenie zadań jedynie w głowie. Codzienna analiza tego, co zostało zaplanowane, a co zrealizowane, pozwala na doskonalenie siebie w sztuce skutecznego planowania czasu.

5/5 - (58 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH