Interakcje leków roślinnych

Interakcje farmakokinetyczne leków roślinnych z syntetycznymi

Wzajemne oddziaływanie leków syntetycznych z lekami pochodzenia roślinnego może zachodzić na różnych etapach procesów farmakologicznych. Oprócz omawianych w poprzednim numerze interakcji farmakodynamicznych, istnieje ryzyko występowania szeregu interakcji farmakokinetycznych zachodzących na etapie absorpcji, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji. Nie przedstawiono dotychczas badań klinicznych wskazujących na możliwość wypierania innych leków przez składniki aktywne roślin leczniczych z połączeń z białkami, co prowadziłoby do wzrostu poziomu stężenia leku w surowicy i nasilenia efektu jego działania. Im wyższy stopień wiązania z białkami i im mniejsza rozpiętość terapeutyczna leku, tym większe staje się znaczenie tego typu interakcji.

Diplotaxis muralis

Diplotaxis muralis (L.) DC. – pospolity chwast czy przyszłość farmacji?

Dwurząd murowy (Diplotaxis muralis (L.) DC.), roślina należąca do rodziny kapustowatych (Brassicaceae), występuje głównie w Europie Środkowej oraz Południowej. W Polsce jest zadomowionym antropofitem rosnącym w pobliżu dróg i torów kolejowych. W piśmiennictwie niewiele miejsca poświęcono tej roślinie, a organy podziemne dwurzędu murowego prawdopodobnie nie były dotąd szczegółowo badane pod względem zawartych w nich związków chemicznych. Analizie poddane zostały potencjalne gatunki macierzyste Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. i Diplotaxis viminea (L.) DC.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH