Prawa pacjenta w Polsce

Prawa pacjenta stanowią integralną część praw człowieka. Wyodrębnione zostały ze względu na szczególną sytuację pacjenta, który z uwagi na chorobę wymaga specjalnej ochrony.

W Polsce prawa pacjenta wynikają z Konstytucji RP, ratyfikowanych umów międzynarodowych i Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Obejmują m.in.:

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
prawo do świadczeń zdrowotnych,
prawo do informacji,
prawo do wyrażenia zgody,
prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
prawo dochodzenia swoich praw,
prawo do opieki duszpasterskiej i inne.

Jak wykazały sondaże opinii publicznej, przeprowadzone przed wprowadzeniem w życie ustawy w 2008 roku, aż 42 proc. badanych nie wiedziało nic o prawach przysługujących pacjentowi. Z 50 proc. respondentów, którzy słyszeli o prawach pacjenta, zaledwie 20 proc. potrafiło wymienić choć jedno.

Tymczasem znajomość praw pacjenta może przełożyć się na bardziej efektywną relację pacjenta z personelem medycznym. Z kolei budowanie przyjaznych stosunków jest jednym z elementów procesu podnoszenia standardu świadczeń opieki zdrowotnej.

Pacjenci mogą zasięgnąć informacji na temat przysługujących im praw w poradniku wydanym w ramach kampanii społecznej „Prawa Pacjenta, Moje Prawa”.

  • Poradnik o prawach pacjenta w przystępny sposób opisuje ustawowe prawa pacjenta, dostarcza niezbędnych informacji o źródłach ich regulacji oraz danych kontaktowych instytucji specjalizujących się w tej dziedzinie.

Kampania „Prawa Pacjenta, Moje Prawa”

Kampania „Prawa Pacjenta, Moje Prawa” została zainaugurowana w 2008 roku przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPiEZ). Dzięki działaniom edukacyjnym ma na celu uświadamianie pacjentom przysługujących im praw, a także przybliżanie procedur, które regulują funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Kampania skierowana jest nie tylko do pacjentów, ale do wszystkich osób, które mogą pomóc pacjentom zapoznać się z ich prawami, a więc do pracowników służby zdrowia, rodzin i znajomych osób chorujących.

IPPiEZ jest fundacją prowadzoną przez księdza Arkadiusza Nowaka, działającą na rzecz środowiska pacjentów i opieki zdrowotnej w Polsce. Instytut organizuje spotkania i szkolenia wzmacniające jakość funkcjonowania stowarzyszeń pacjentów, a także prowadzi portal edukacyjno-informacyjny, w ramach którego działa bezpłatna poradnia prawna.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć pod adresem www.prawapacjenta.eu4.4/5 - (63 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH