Czy NIL ogranicza konkurencję?

Czy NIL ogranicza konkurencję?

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów budzi wiele kontrowersji. Potraktował on stanowisko samorządu lekarskiego dotyczące ordynowania leków homeopatycznych wydawanych na receptę jako porozumienie przedsiębiorców ograniczające konkurencję.

Lekarze do premiera

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia nowych przepisów dotyczących czasu pracy lekarzy, konieczne jest natychmiastowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia – uważa prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł. Wystosował on w tej sprawie list do premiera.

Radziwiłł prosi o uchwalenie ustawy, która przewiduje przekazanie części środków Funduszu Pracy do Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz ustawy przewidującej systematyczne zwiększanie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Projekty obu ustaw zostały przesłane NRL we wrześniu br.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH