Nowe myślenie o cukrzycy typu 2

Nowe myślenie o cukrzycy typu 2

Na czym polegało badanie ADVANCE?
Było to największe jak dotąd badanie prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe, z podwójną ślepą próbą skuteczności pewnego modelu leczenia cukrzycy typu 2. Trwało ono 5 lat i objęło ponad 11 tys. chorych na cukrzycę typu 2. Badanie to miało odpowiedzieć na pytanie, czy intensywne leczenie cukrzycy prowadzi do zmniejszenia śmiertelności, liczby powikłań sercowo-naczyniowych, mikronaczyniowych cukrzycy itd.

Leki złożone i ich znaczenie w terapii

Połączenie dwóch leków w małych dawkach w jednej tabletce poprawia skuteczność leczenia i tolerancję, upraszcza schemat dawkowania i sprzyja stosowaniu się chorego do zaleceń, co ma niewątpliwie istotny wpływ na zmniejszenie całkowitego ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH