Praktyczny angielski: Pneumonia - Zapalenie płuc

Praktyczny angielski: Pneumonia – Zapalenie płuc


Doctor: Good afternoon, madam. What brings you here?
Patient: I’ve got a sharp pain in the chest and tiring cough for almost 3 days.
Doctor: Take a sit, please. I need to elicit your history. Where would you localize your pain?
Patient: Right here.
Doctor: How about the cough? Is it dry or wet?
Patient: I’ve been bringing up some rusty coloured, thick phlegm.
Doctor: Do you smoke?
Patient: No, I don’t.
Doctor: Have you suffered from any cold recently?
Patient: Yes, I have. About 3 weeks ago I experienced sore throat, headache, and fever.
Doctor: Have you been short of breath recently?
Patient: Actually, yes. It has happened quite often for the last 2-3 days. I feel prostrated and drowsy, I’ve got chills, and I’m not able to function normally. I also lost my appetite.

Doctor: Do you have temperature?
Patient: Yes, it oscillates around 39°C.
Doctor: Has anyone in your family had any lung disease?

Patient: My grandpa had lung cancer.
Doctor: Ok, now I’m going to take a look at you. Open you mouth and say “Ah”.
Undress from the waist above, please. Now, breathe in and out normally.
Breathe with mouth open, please. Take a deep breath and now hold it.
You may put your clothes on. Now, roll your sleeve up, please. I’m going to take your blood pressure.
Doctor: Mrs Collins, we need to do additional tests and in this situation it is necessary to take your blood, urine, and sputum samples. You also need to have an X-ray of your chest done. You may have pneumonia and so I have to admit you to the hospital.


Lekarz: Dzień dobry pani. Co panią do mnie sprowadza?
Pacjentka: Odczuwam ostry ból w klatce piersiowej oraz mam męczący kaszel od prawie 3 dni.
Lekarz: Proszę usiąść. Muszę zebrać pani wywiad. Gdzie by pani zlokalizowała ból?
Pacjentka: Tutaj.
Lekarz: A co z kaszlem? Czy jest on suchy, czy mokry?
Pacjentka: Odksztuszam rdzawo zabarwioną, gęstą flegmę.
Lekarz: Pali pani?
Pacjentka: Nie.
Lekarz: Czy była pani ostatnio przeziębiona?
Pacjentka: Tak. Jakieś 3 tygodnie temu miałam ból gardła, bolała mnie głowa i miałam gorączkę.
Lekarz: Czy miała pani ostatnio duszności?
Pacjentka: Właściwie tak. Zdarzało się to dość często przez ostatnie 2-3 dni. Czuję się wyczerpana i senna, mam dreszcze i nie jestem w stanie funkcjonować normalnie. Straciłam również apetyt.
Lekarz: Czy ma pani temperaturę?
Pacjentka: Tak, oscyluje wokół 39°C.
Lekarz: Czy ktokolwiek z pani rodziny miał jakąś chorobę płuc?
Pacjentka: Mój dziadek miał raka płuc.
Lekarz: W porządku, teraz panią zbadam. Proszę otworzyć usta i powiedzieć „A”.
Proszę się rozebrać od pasa w górę. Proszę teraz zrobić normalny wdech i wydech.
Proszę oddychać przez otwarte usta. Proszę wziąć głęboki wdech i wstrzymać go.
Może pani się ubrać. Teraz proszę podwinąć rękaw. Zmierzę pani ciśnienie krwi.
Lekarz: Pani Collins, musimy zrobić dodatkowe badania i w  tej sytuacji konieczne będzie pobranie próbki krwi, moczu oraz plwociny. Musi pani również mieć zrobiony rentgen klatki piersiowej. Może pani mieć zapalenie płuc, tak więc muszę panią przyjąć do szpitala.


#Glossary
• pneumonia [nʊˈmoʊnyə] – zapalenie płuc
• tiring [`taɪərɪN] – męczący, wyczerpujący
• to elicit a history [tə ɪˈlɪsɪt ə ˈhɪstəri] – zbierać wywiad
• to bring up [tə brɪŋ ʌp] – tu: odkrztuszać
• rusty [ˈrʌsti] – rdzawy, koloru rdzy
• to be short of breath [tə bi ʃɔrt əv brɛθ] – mieć duszność
• prostrated [ˈprɒstreɪtɪd] – wyczerpany
• drowsy [ˈdraʊzi] – senny, ospały
• chill [tʃɪl] – dreszcz
• to oscillate around [tə ˈɒsəleɪt əˈraʊnd] – oscylować wokół
• sputum [ˈspyutəm] – plwocina
• to admit [tə ædˈmɪt] – tu: przyjmować

4.5/5 - (222 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH