Urlop macierzyński na studiach doktoranckich... prawnik radzi

Urlop macierzyński na studiach doktoranckich… prawnik radzi


Czy w przypadku odbywania studiów doktoranckich na uczelni wyższej, mam prawo do urlopu macierzyńskiego na takich samych zasadach, jak pracownicy uczelni?
Czy będąc na studiach, mogę wystąpić o dodatkowe 2 tygodnie urlopu na zasadach wyszczególnionych w art. 182 k.p.? Czy mam prawo do wykorzystania przysługującego mi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, zgodnie z art. 163, par. 3? Regulamin studiów nie reguluje tych kwestii. Jest w nim jedynie zapis, że w okresie urlopu macierzyńskiego przysługuje mi stypendium doktoranckie.
Marta z Wesołej

Z obowiązujących przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie, którego dotyczy pytanie, a dotyczącym urlopu macierzyńskiego w okresie studiów doktoranckich, wynika, że czas trwania studiów doktoranckich ulega przedłużeniu przez kierownika tych studiów o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, określonego w odrębnych przepisach.
Prawo do urlopu macierzyńskiego jest uprawnieniem pracowniczym, wynikającym ze stosunku pracy. Ponieważ z pytania wnioskuję, że problem dotyczy osoby niebędącej pracownikiem uczelni, uprawnienie do urlopu macierzyńskiego musi wynikać z innego stosunku pracowniczego, łączącego daną osobę z innym pracodawcą. W takim przypadku prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje na ogólnych zasadach, obowiązujących innych pracowników.
Pracownicy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego, tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania pełnego okresu tego urlopu z przysługującego wymiaru. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.
Pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego może bezpośrednio po nim skorzystać z prawa do urlopu wypoczynkowego, na podstawie art. 163 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. sygn. akt I PK 18/03, „do rozpoczęcia urlopu, o którym mowa w art. 163 § 3 k.p. wystarcza w tym przypadku złożenie stosownego wniosku, na który pracodawca nie może zareagować inaczej niż «udzielając» urlopu niezależnie od planu urlopów”.
Pracownica będzie również miała prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka, w wymiarze, który w 2010 i 2011 roku wynosi do dwóch tygodni.


Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. ­– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. nr 1, poz. 3, z późn. zm.)
• Kodeks pracy

4.8/5 - (111 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH