Urlop macierzyński na studiach doktoranckich... prawnik radzi

Urlop macierzyński na studiach doktoranckich… prawnik radzi

Czy w przypadku odbywania studiów doktoranckich na uczelni wyższej, mam prawo do urlopu macierzyńskiego na takich samych zasadach, jak pracownicy uczelni? Czy będąc na studiach, mogę wystąpić o dodatkowe 2 tygodnie urlopu na zasadach wyszczególnionych w art. 182 k.p.? Czy mam prawo do wykorzystania przysługującego mi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, zgodnie z art. 163, par. 3? Regulamin studiów nie reguluje tych kwestii. Jest w nim jedynie zapis, że w okresie urlopu macierzyńskiego przysługuje mi stypendium doktoranckie.
Marta z Wesołej

Nowy szef NFZ

Dotychczasowy wicedyrektor w mazowieckim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz został nowym prezesem NFZ. Do tej pory – od czasu gdy poprzedni prezes Andrzej Sośnierz został posłem – Fundusz był zarządzany przez jego zastępcę ds. medycznych Jacka Grabowskiego.

Paszkiewicz pełnił do tej pory funkcję zastępcy dyrektora do spraw medycznych w mazowieckim oddziale NFZ. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH