Projekt ustawy budzi wątpliowści

**Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowej ustawy refundacyjnej. Znajdą się w niej nie tylko nowe zasady refundacji leków (w tym ustalanie limitów).**

Mają zniknąć też wykazy leków podstawowych i uzupełniających oraz wykazy chorób przewlekłych i leków w nich stosowanych. Pojawi się za to jeden wykaz, z określeniem przy jakich kryteriach zdrowotnych występujących u osoby uprawnionej refundacja jest należna.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH