Projekt ustawy budzi wątpliowści

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowej ustawy refundacyjnej. Znajdą się w niej nie tylko nowe zasady refundacji leków (w tym ustalanie limitów).

Mają zniknąć też wykazy leków podstawowych i uzupełniających oraz wykazy chorób przewlekłych i leków w nich stosowanych. Pojawi się za to jeden wykaz, z określeniem przy jakich kryteriach zdrowotnych występujących u osoby uprawnionej refundacja jest należna.

Oprócz stałych cen i marż, resort zdrowia planuje określanie całkowitego budżetu na refundację – teraz plan wydatków na ten cel zmienia nawet kilka razy w roku Narodowy Fundusz Zdrowia. Przekroczenie budżetu będzie oznaczało dla firm farmaceutycznych konieczność zwrotu części pieniędzy za refundację. Projekt wprowadza obowiązek dla podmiotów do stosowania urzędowo określonej ceny zbytu oraz nowych urzędowych marż hurtowych i detalicznych. Ma to ograniczyć nadużycia.

5/5 - (335 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH