Badania lekarzy zajmują 4 minuty

Lekarze na badanie mają 4 minuty

Z 20 minut wizyty u lekarza aż 16 to czynności organizacyjne, a tylko niecałe 4 minuty to
czas na zbadanie i rozmowę z pacjentem. Lekarze więcej czasu poświęcają na
przygotowanie się do wizyty i uzupełnienie dokumentacji niż na diagnostykę – pokazał
raport „E-zdrowie oczami Polaków”, przygotowany przez firmę LekSeek Polska.

Lekarze chętnie stosują placebo

Z ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy wynika, że stosują oni placebo częściej niż deklarują – twierdzi dr Przemysław Bąbel z Instytutu Psychologii UJ.

Psycholog przeprowadził badanie wśród 190 lekarzy pierwszego kontaktu: internistów, specjalistów medycyny rodzinnej oraz pediatrów. Połowę ankietowanych pytano bezpośrednio o stosowanie placebo, a połowę – o stosowanie „niespecyficznych metod leczenia”, przy czym oba z tych terminów w ankietach zdefiniowane były identycznie.

Opieka farmaceutyczna w Polsce

Opieka farmaceutyczna (OF) stała się ostatnio popularnym i rozwijającym się elementem farmakoterapii w Polsce. W celu zbadania opinii pacjentów na temat tego procesu, w jednej z aptek w Warszawie przeprowadzono ankietę. Na podstawie procentowych zależności między zwolennikami i przeciwnikami OF, a także osobami obojętnymi wobec tego działania, określono czynniki determinujące powodzenie tego procesu, uwzględniając płeć, wiek, wykształcenie, dochody, zawód (medyczny/ niemedyczny) respondentów.

Kobiety są bardziej zrzędliwe

Kobiety są bardziej zrzędliwe niż mężczyźni z samego rana i dłużej pozostają w
takim drażliwym humorze – pokazała ankieta przeprowadzona przez “Sleep
Council”, której wyniki publikuje BBC.

Prawie co trzecia biorąca udział w ankiecie kobieta winiła chrapanie swojego
partnera za przerwy w spaniu. Zły humor rano może być też spowodowany
tym, że kobiety wykonują więcej zadań domowych przed wyjściem do pracy:
przygotowanie śniadania, opieka nad dziećmi czy przygotowanie siebie na cały dzień.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH