Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020

Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton. Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Lipidowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Lipidowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych


Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Dane epidemiologiczne wskazują na duże różnice w zachorowalności i śmiertelności w zależności od regionu świata: najwyższymi wskaźnikami charakteryzują się kraje Europy środkowej i wschodniej, a najniższymi – Japonia

W Polsce wzrost śmiertelności z powodu chorób układu krążenia obserwowano aż do roku 1991. W następnych latach współczynniki umieralności dla osób pomiędzy 25. a 64. rokiem życia uległy obniżeniu o ponad 30 proc. Jednakże nasz kraj nadal znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej, zagrożonych chorobami sercowo-naczyniowymi.

Dane Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wskazują, że najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała miażdżycę jako chorobę tętnic o dużym i małym przekroju, polegającą na odkładaniu się w ich błonie wewnętrznej lipidów, włóknika, mukopolisacharydów i soli wapnia, oraz rozroście tkanki łącznej, co w konsekwencji prowadzi do zwężenia lub zamknięcia światła naczynia. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, miażdżyca jest uznawana za proces o charakterze złożonym, w którym uczestniczą liczne powiązane ze sobą czynniki, takie jak wysokie stężenie lipoprotein LDL, zwiększone wytwarzanie wolnych rodników, dysfunkcja śródbłonka, proces zapalny, zwiększona aktywność prozakrzepowa i niskie stężenie lipoprotein HDL. Proces miażdżycowy postępuje przede wszystkim na drodze zaburzenia interakcji zachodzących między komórkami ściany naczyniowej, lipoproteinami w osoczu oraz komórkami krwi.

ROLA CZYNNIKÓW LIPIDOWYCH W ROZWOJU MIAŻDŻYCY

Zgodnie z teorią lipidową, przyczyną miażdżycy jest zaburzenie równowagi między dostarczaniem cholesterolu do przestrzeni śródbłonkowej i jego usuwaniem. W sytuacji, gdy zaistnieją sprzyjające warunki, migracja lipoprotein LDL do ściany naczyń wzrasta i uruchamia dalsze procesy miażdżycowe, m.in. powsta wanie komórek piankowatych. Cząsteczki frakcji LDL przedostają się do warstwy wewnętrznej naczynia w ilości proporcjonalnej do stężenia we krwi i tam zostają utlenione w wyniku stresu oksydacyjnego. Podatność cząsteczek LDL na stres oksydacyjny jest uzależniona przede wszystkim od składu kwasów tłuszczowych i związków antyoksydacyjnych w lipoproteinie. Im więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych i mniej związków antyoksydacyjnych, tym podatność ta jest większa. Badania kliniczne w pełni potwierdzają bezpośredni wpływ lipoprotein LDL na rozwój miażdżycy i ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych.

Mechanizm usuwania cholesterolu opiera się na lipoproteinach wysokiej gęstości HDL, które transportują zwrotnie cholesterol do wątroby, gdzie ulega on dalszemu metabolizowaniu lub wydzielaniu z żółcią. Wiadomo także, że frakcja HDL działa antyoksydacyjnie w stosunku do frakcji LDL, chroniąc przed gromadzeniem się cząsteczek LDL w śródbłonku naczyniowym. Dobroczynne działanie cząsteczek HDL w rozwoju niedokrwiennej choroby serca, które udowodniono w wielu badaniach – m.in. w pionierskim badaniu Framingham – dotyczy także szeregu innych mechanizmów. Udowodniono, że cholesterol HDL podnosi napięcie i homeostazę naczyń krwionośnych, zmniejsza stan zapalny poprzez hamowanie ekspresji białka CRP oraz innych markerów stanu zapalnego. Ma także wpływ na układ krzepnięcia.

LIPIDY JAKO CZYNNIKI RYZYKA

Zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych mogą się rozwijać prawdopodobnie już we wczesnym dzieciństwie i narastają pod wpływem czynników ryzyka. Pod tym pojęciem rozumie się możliwe do zmierzenia cechy, wiążące się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości.

Czynniki ryzyka klasyfikuje się w trzech kategoriach: główne (palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego i LDL, niskie stężenie cholesterolu HDL, cukrzyca, płeć męska i zaawansowany wiek); predysponujące (najważniejsze z nich to otyłość, styl życia, czynniki genetyczne, psychospołeczne i psychoekonomiczne); oraz tzw. nowe czynniki ryzyka [podwyższone poziomy homocysteiny, triglicerydów, lipoproteiny (a) oraz wskaźniki układu krzepnięcia, fibrynolizy i reakcji zapalnej]. Najważniejsze lipidowe czynniki ryzyka to wysokie stężenie cholesterolu całkowitego i LDL oraz niskie stężenie cholesterolu HDL.

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

Za prawidłowe stężenie cholesterolu całkowitego uznaje się wartości niższe od 190 mg/dl (5 mmol/l). Badanie WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia) wykazało, że ten czynnik ryzyka występuje u 68,2 proc. mężczyzn i 67,6 proc. kobiet. Nawet dość niewielkie obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego (o 10 proc.) powoduje w ciągu pięciu lat redukcję ryzyka chorób sercowo- -naczyniowych aż o 25 proc.

CHOLESTEROL LDL

Za czynnik ryzyka uznaje się wartości przekraczające 115 mg/dl (3 mmol/ l). Takie wartości są obserwowane u 60 proc. mężczyzn i 55 proc. kobiet w Polsce (badanie WOBASZ). Jak wykazano, zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL o 1 mmol/L powoduje spadek ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych o 20 proc. Do obniżenia stężenia cholesterolu LDL – oprócz farmakoterapii – mogą się także przyczynić zmiany w stylu życia, polegające na obniżeniu ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, izomerów trans i cholesterolu pokarmowego w diecie, a zwiększeniu zawartości błonnika oraz produktów zawierających sterole i stanole roślinne.

CHOLESTEROL HDL

Za prawidłowe dla kobiet uznaje się wartości powyżej 50 mg/dl (1,3 mmol/ l). Dla mężczyzn zalecany poziom jest nieco niższy i wynosi 40 mg/ dl (1,0 mmol/l). Badanie WOBASZ wykazało, że stężenie cholesterolu HDL poniżej przytoczonych wartości obserwuje się u 24,3 proc. kobiet i 17,3 proc. mężczyzn. Do obniżenia stężenia cholesterolu HDL przyczynia się redukcja masy, wzrost aktywności fizycznej, zaprzestanie palenia, a także spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu.

TRIGLICERYDY

Podwyższony poziom triglicerydów jest związany z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, choć jest to zależność słabsza niż w przypadku cholesterolu. Hipertriglicerydemia jest uznawana za niezależny czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Szacuje się, że zwiększenie stężenia o 1,0 mmol/l łączy się ze wzrostem ryzyka o 14 proc. u mężczyzn i o 37 proc. u kobiet. Hipertriglicerydemię rozpoznaje się, gdy stężenie TG wynosi 150 mg/dl lub więcej (1,7 mmol/ l). Według badania NATPOL III, takie wartości są obserwowane u 30 proc. dorosłej populacji w Polsce. Do obniżenia stężenia triglicerydów przyczynia się dieta uboga w cukry proste i alkohol, a jednocześnie bogata w kwasy omega-3. U osób z hipertriglicerydemią skuteczna jest redukcja masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej.

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH