Koniec leków za złotówkę

Sejm RP po rozpatrzeniu licznych poprawek Senatu RP przyjął 12 maja br. ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na podkreślenie i uznanie zasługuje przeprowadzona w Senacie RP forma pracy i styl debaty nad ustawą. Rozpatrywano ją bez pośpiechu i presji czasu z udziałem zainteresowanych podmiotów
w trzech senackich komisjach: zdrowia, gospodarki narodowej i ustawodawczej, w oparciu o opracowaną w Biurze Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu opinię prawną na temat zgodności z Konstytucją RP. Różni się ona w wielu przypadkach od opinii oraz ekspertyz innych uznanych autorytetów z dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego.

Godnym zastanowienia jest fakt, że dopiero w trakcie prac w Senacie strona rządowa w wielu sprawach zmieniła nagle zdanie i zaakceptowała szereg rozwiązań wcześniej proponowanych przez stronę społeczną, w tym BCC, a zdecydowanie odrzucanych jako bezzasadne i sprzeczne z intencją projektodawcy, podważając jednocześnie wiedzę i kompetencje wielu niezależnych ekspertów.
Teraz ustawa trafi do prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

W trakcie prac parlamentarnych przede wszystkim w Senacie RP przyjęto część poprawek postulowanych przez stronę społeczną w tym również BCC i dotyczących m.in:

  • usunięcia zapisu 3-procentowego podatku refundacyjnego;
  • podziału ryzyka i ograniczenia do 50 procent paybacku;
  • warunków zawierania umów refundacyjnych między aptekami a NFZ;
  • etapowego wprowadzania wysokości marży hurtowej;
  • sposobu egzekwowania należności i nakładania kar administracyjnych;
  • możliwości i trybu odwoływania się przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę od decyzji pokontrolnych Inspekcji Farmaceutycznej oraz NFZ

Zenon Wasilewski
ekspert BCC ds. prawa farmaceutycznego

4.7/5 - (55 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH