W trosce o środowisko (RWE Polska)

NOMINACJA „ZŁOTY OTIS 2012”, KATEGORIA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
W latach 2008-2011 RWE zrealizowało szereg prac mających na celu troskę o środowisko. Zlikwidowano występujące na terenie 13 obiektów stacyjnych wiaty gospodarcze pokryte płytami eternitowymi zawierającymi azbest. W celu ograniczenia emisji hałasu wytwarzanego przez transformatory o mocy 110/15 kV na terenie stacji elektroenergetycznych, wybudowano ekrany dźwiękochłonne. W celu wyeliminowania ryzyka spowodowania szkód w środowisku w wyniku awaryjnego wycieku oleju elektroizolacyjnego z transformatorów, przeprowadzono modernizację systemów kanalizacji odwadniającej na terenie wytypowanych stacji elektroenergetycznych 110/15 kV. Dokonano także wymiany i utylizacji urządzeń zawierających PCB (polichlorowane bifenyle) – substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Jednym z nowatorskich działań proekologicznych, związanych z redukcją zużycia energii, było wykorzystanie ciepła strat transformatorów mocy do ogrzewania budynków stacyjnych i pobliskich budynków mieszkalnych. W trosce o ograniczenie strat energii zużywanej na ogrzewanie, zrealizowano również termomodernizację 31 budynków.

Ponadto RWE Polska we współpracy z m.st. Warszawa realizuje pilotażowy projekt ekologicznego transportu prywatnego i publicznego. Spółka postawiła w dziewięciu miejscach w stolicy 13 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

4.5/5 - (202 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH