Prawnik radzi... możliwość jednorazowego przepisania leku na trzech receptach

Prawnik radzi… możliwość jednorazowego przepisania leku na trzech receptach


Czy istnieje prawna możliwość jednorazowego przepisania leku na trzech receptach, łącznie na trzymiesięczną kurację, w przypadku leku pakowanego po 50 tabletek?
Mirosław z Lublina

Zgodnie z przepisami dotyczącymi recept lekarskich, osoba wystawiająca receptę może przepisać jednemu pacjentowi jednorazowo maksymalnie:
1) bez potrzeby podawania na recepcie sposobu dawkowania (z wyjątkiem leku gotowego lub leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową):
a) dwa najmniejsze opakowania leku lub wyrobu medycznego określone:
– w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych – w przypadku recept na refundowane leki i wyroby medyczne wymienione w tych wykazach,
– dla leku gotowego, dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową – w przypadku recept na leki niepodlegające refundacji albo recept na leki refundowane niewymienione w wykazie leków refundowanych,
b) 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami,
c) 100 sztuk pasków diagnostycznych,
d) ilość doustnego środka antykoncepcyjnego niezbędną do sześcio- miesięcznego stosowania,
2) podając na recepcie sposób dawkowania – ilość leku lub wyrobu medycznego większą niż określona w pkt. 1, niezbędną pacjentowi do maksymalnie trzymiesięcznego stosowania.
Przy czym osoba wystawiająca receptę może wystawić trzy recepty na kolejne miesięczne kuracje, określając dzień, od którego może nastąpić realizacja tych recept.

Tak więc, dla pozytywnej odpowiedzi na zadane pytanie istotne będzie to, czy recepty będą zawierały sposób dawkowania uzasadniający wydanie leku na okres trzymiesięcznej kuracji oraz – w razie braku podanego sposobu dawkowania – czy w przypadku danego leku opakowanie po 50 tabletek będzie stanowiło najmniejsze opakowanie, czy też nie.

Z pytania czytelnika wynika, że chodzi o prawną możliwość przepisania leku, czyli o regulację zawartą w paragrafie 8. obowiązującego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, odnoszącą się do osób wystawiających receptę. Natomiast z punktu widzenia farmaceuty realizującego receptę na rzecz danego pacjenta, znaczenie ma przede wszystkim regulacja zawarta w paragrafie 18.

Zgodnie z tymi przepisami, refundowane leki i wyroby medyczne wydaje się w pełnych opakowaniach oraz w ilości maksymalnie zbliżonej, jednak mniejszej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę. Jeżeli na recepcie nie podano sposobu dawkowania lub jest on nieczytelny, wydaje się lek w ilości nie większej niż dwa najmniejsze opakowania określone: w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych – w przypadku leków lub wyrobów medycznych wymienionych w tych wykazach; dla leku gotowego, dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową – w przypadku leków niewymienionych w wykazach, o których mowa w pkt. 1.

Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego przekraczałaby dawkę przeznaczoną na trzymiesięczną kurację, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej, jednak mniejszej niż ilość określona na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku, określone w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych. Tak więc – jeżeli lekarz przepisze lek pakowany po 50 sztuk w opakowaniu, a z podanego przez niego sposobu dawkowania będzie wynikało, że ilość leku nie przekracza trzymiesięcznego stosowania, to farmaceuta będzie mógł zrealizować recepty zgodnie z ordynacją lekarską. W przeciwnym wypadku – albo przy braku podania sposobu dawkowania, albo przy przekroczeniu trzymiesięcznego okresu kuracji, farmaceuta realizujący daną receptę powinien się zachować zgodnie z dyspozycją wynikającą z paragrafu 18. obowiązującego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. nr 97, poz. 646, z późn. zm.).

4.5/5 - (154 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH