Porozumienie Celgene i Ministerstwa Zdrowia

Porozumienie Celgene i Ministerstwa Zdrowia


Firma Celgene, producent leku lenalidomid, zawarła porozumienie z Ministerstwem Zdrowia w sprawie dostępu chorych na szpiczaka mnogiego do terapii tym lekiem. obok zamieszczamy oświadczenie producenta Revlimidu.

Firma Celgene z satysfakcją informuje, że dn. 28 maja br. osiągnięto porozumienie z Ministerstwem Zdrowia w kwestii rozwiązania problemu dostępu chorych na szpiczaka mnogiego do terapii lekiem Revlimid (lenalidomid). Porozumienie to ma obowiązywać do września br., kiedy to według deklaracji Ministra Zdrowia, ma zostać uruchomiony program terapeutyczny „leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego lekiem lenalidomid”.

Wyżej wymienione porozumienie zakłada, że:

  • Firma Celgene gwarantuje utrzymanie korzystnej ceny preparatu Revlimid (lenalidomid), zarówno w czasie od 1 czerwca br. w ramach chemioterapii niestandardowej, jak również od września br. po uruchomieniu programu terapeutycznego;
  • Firma Celgene sfinansuje leczenie określonej grupy pacjentów na warunkach uzgodnionych podczas negocjacji;
  • Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do zabezpieczenia środków na finansowanie leczenia Revlimidem (lenalidomid), zarówno w ramach terapii niestandardowej z dn.
  • 1 czerwca br., jak również w ramach programu terapeutycznego, do którego lek Revlimid (lenalidomid) zostanie włączony od września br.
  • Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do przekazania stosownych wytycznych, umożliwiających wdrożenie porozumienia i wznowienia leczenia preparatem Revlimid (lenalidomid), Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, który przekaże je dalej regionalnym oddziałom Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program terapeutyczny będzie obejmował następujące grupy chorych:

  • Pacjentów, u których nastąpił nawrót choroby po uprzednim leczeniu talidomidem lub bortezomibem (przynajmniej jedna wcześniejsza linia leczenia);
  • Pacjentów, u których w wyniku leczenia talidomidem lub bortezomibem wystąpiła neuropatia.

Osiągnięte porozumienie stanowi przełom w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego w Polsce. Uruchomienie programu terapeutycznego znacząco poprawi możliwości leczenia chorych.

4.4/5 - (277 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH