Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020

Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton. Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.

Narodowy Test Zdrowia Polaków

Polacy nie robią podstawowych badań profilaktycznych – nie mierzą ciśnienia, nie sprawdzają poziomu cholesterolu, ani cukru we krwi. Do lekarza chodzą tylko wtedy, gdy coś im dolega.

To najważniejsze wnioski z opublikowanego „Raportu na temat zdrowia Polaków”. Raport został opracowany przez naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie wyników internetowego „Narodowego Testu Zdrowia Polaków”, w którym wzięło udział ponad 120 tysięcy osób.

W „Narodowym Teście Zdrowia Polaków” przygotowanym przez Onet.pl, redakcję MedOnet.pl oraz Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem jej szefa prof. Zbigniewa Gacionga, wzięło udział ponad 120 tys. internautów. Uczestnicy wypełniali ankietę online, składającą się z 20 pytań. Program określał czynniki ryzyka występujące u osoby biorącej udział w ankiecie i na podstawie zebranych danych podawał indywidualne zalecenia w postaci „Recepty na zdrowe życie”. Dane do raportu były zbierane w okresie 25.10-6.12 ub.r.

Kobiety chcą być zdrowsze

Test cieszył się większym zainteresowaniem wśród kobiet. Stanowiły one dwie trzecie biorących udział w ankiecie. Nieco ponad połowę (51%) respondentów stanowiły osoby w wieku 18-39 lat. Drugą co do liczebności grupą były osoby w wieku 50-64 lat (27%). Najmniej liczną grupą byli internauci w wieku 40-49 lat (19%), tymczasem to właśnie oni wkraczają w wiek zwiększonego ryzyka chorób cywilizacyjnych. Niemal połowa respondentów deklarowała wykształcenie wyższe (49%) lub średnie (48%).
Ankietę wypełniali internauci zarówno z dużych i średnich miast, jak też niewielkich miejscowości. Liczba respondentów z poszczególnych województw w przybliżeniu odpowiadała ich zaludnieniu.

Jesteśmy coraz grubsi

Prawie co druga osoba, która wzięła udział w teście ma problem z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała. Tymczasem według raportu WHO nadmierna masa ciała jest jedną z głównych przyczyn umieralności w krajach rozwiniętych. Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego i cukrzycy oraz wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych np. zawału lub udaru. U 33% biorących udział w Teście stwierdzano nadwagę, a u 15%otyłość. Prawidłową masę ciała miało jedynie około 30% mężczyzn, odsetek kobiet z prawidłową masą ciała był dwukrotnie mniejszy. Jednak mężczyźni niemal dwukrotnie częściej byli otyli. Obserwowano bardzo wyraźny wzrost odsetka osób z nadwagą i otyłością wraz z wiekiem,

Nieznany cholesterol

Mimo że połowa biorących w teście ma problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi, aż 3/4 nie zna swoich wartości stężenia cholesterolu. Badania stężenia cholesterolu całkowitego powinni robić wszyscy zdrowi dorośli co 5 lat. Osoby, które są otyłe albo mają nadciśnienie czy cukrzycę, palą papierosy lub ich najbliżsi krewni chorują na choroby sercowo naczyniowe – muszą badania robić częściej. U chorych leczonych z powodu hipercholesterolemii należy sprawdzać stężenie cholesterolu co najmniej raz w roku. Zbyt wysoki jego poziom to główny czynnik ryzyka zawału serca lub udaru, czyli najczęstszych przyczyn zgonów Polaków.
Wśród biorących udział w teście internautów niezależnie od grupy wiekowej i płci deklarowane stężenie cholesterolu było wyższe od zalecanego.

Cukrzyca niezdiagnozowana

70% osób, które wypełniło ankietę nie zna swojego poziomu cukru we krwi. Tymczasem u połowy chorych cukrzyca ma przebieg bezobjawowy i dlatego zaleca się rutynowe oznaczanie stężenia glukozy na czczo po 45 roku życia co najmniej co 3 lata. Wcześniejsze pomiary glukozy na czczo powinny być przeprowadzone co roku u osób z grup ryzyka: przy nadwadze lub otyłości,występowaniu tej choroby w rodzinie, nadciśnieniu tętniczym, hipertrójglicerydemii, przy współistnieniu choroby układu sercowo-naczyniowego oraz u kobiet z zespołem policystycznych jajników, a także u tych, które urodziły dziecko o masie większej niż 4 kg.
Nieleczona cukrzyca może powodować całkowitą niewydolność nerek, utratę wzroku lub konieczność amputacji kończyny. Poza tym zwiększa ryzyko wystąpienia bardzo wielu powikłań takich, jak zawał serca czy udar mózgu. Z testu wynika, że połowa chorych po 64 roku życia miała podwyższoną glikemię na czczo.

Za wysokie ciśnienie

Wartości ciśnienia tętniczego znało ponad 60% uczestników Narodowego Testu Zdrowia Polaków, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Znajomość wartości ciśnienia tętniczego wzrastała z wiekiem, od 50% respondentów w wieku do
39. roku życia, do ponad 80% u osób w podeszłym wieku. Osoby z wykształceniem podstawowym rzadziej znały wartości swojego ciśnienia tętniczego. Zaskakujący jest fakt, że w odróżnieniu od wielu polskich badań epidemiologicznych odsetek chorych z prawidłowymi wartościami ciśnienia był wysoki, sięgający nawet 60% w starszych grupach wiekowych. Oznacza to jednak, że około 40% respondentów miało nadciśnienie.
Tymczasem to główny czynnik ryzyka udaru mózgu, zawału, niewydolności serca i nerek.
– Zważywszy, że do 80 roku życia u 90% osób rozwinie się nadciśnienie tętnicze, wcześniejsze prawidłowe wyniki pomiaru ciśnienia nie wykluczają możliwości rozwoju nadciśnienia w późniejszym okresie. Dlatego każda osoba dorosła powinna mierzyć ciśnienie tętnicze przynajmniej raz w roku oraz przy każdej wizycie u lekarza, bo tylko okresowe pomiary pozwalają na wczesne rozpoznanie nadciśnienia tętniczego przed rozwojem powikłań – podkreśla prof. Gaciong.

Wciąż za dużo palaczy

Co czwarta z osób biorących udział w Narodowym Teście Zdrowia Polaków pali papierosy. To tym bardziej niebezpieczne bo – jak wynika z ankiet – aż 44% respondentów może mieć rodzinną predyspozycję do szeregu chorób przewlekłych, których przebieg zaostrza palenie tytoniu. Prawie 2/3 uczestników testu uważa się za osoby zdrowe, pozostałym najczęściej doskwierają nadciśnienie tętnicze, bóle kręgosłupa, głowy, kości i stawów oraz depresja. Zdaniem prof. Gacionga, Narodowy Test Zdrowia Polaków wykazał, że rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób, szczególnie układu krążenia i nowotworowych – może być w badanej populacji bardzo duże. Wiedza na ten temat jest niedostateczna, szczególnie u osób młodych. Poza tym czynniki ryzyka są niedostatecznie kontrolowane u osób starszych.

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH