To nam dolega

Ponad połowa Polaków (58 proc.) jest niezadowolona z tego, jak funkcjonuje opieka zdrowotna – wynika z sondażu CBOS. Zadowolonych jest w sumie 37 proc. osób, 5 proc. nie ma tej sprawie zdania.

Zadowolenie najczęściej deklarują kobiety, starsi respondenci, mieszkańcy wsi, osoby o niższych dochodach. Niezadowolenie rośnie wraz z poziomem wykształcenia badanych.

Oceniając system ochrony zdrowia, ponad połowa badanych (59 proc.) uznała go za zły, przy czym jedna czwarta (25 proc.) za zdecydowanie zły i wymagający naprawy. 34 proc. uznało ten system za dobry, w tym tylko 2 proc. za dobry na tyle, iż nie trzeba go zmieniać.

W ciągu ubiegłego roku 23 proc. respondentów ani razu nie skorzystało z opieki lekarskiej, prawie tyle samo (22 proc.) odwiedziło lekarza lub zamówiło wizytę do domu co najmniej 10 razy. Co szósty respondent (17 proc.) przebywał w ciągu ostatniego roku przynajmniej jedną noc w szpitalu jako pacjent.

Co piąta osoba korzystająca w ostatnim roku ze służby zdrowia w ramach ubezpieczenia przyznała, że miała trudności lub kłopoty w uzyskaniu porady i pomocy lekarskiej bądź innych świadczeń medycznych.

85 proc. badanych twierdzi jednak, że obecnie – w ramach ubezpieczenia – bez trudności można dostać się do lekarza pierwszego kontaktu. Przeciwnego zdania jest co ósmy respondent (12 proc.). Trzy czwarte ankietowanych (75 proc.) uważa, że pacjencie są traktowani z życzliwością i troską, 17 proc. wyraża przeciwną opinię.

Respondenci w większości też przyznają, że leczenie w ramach ubezpieczenia jest w zasadzie bezpłatne (64 proc.), że nie brakuje informacji o tym, gdzie można uzyskać poradę czy pomoc (61 proc.), a warunki leczenia są dobre (60 proc.).

Ponad połowa badanych (57 proc.) skłonna jest też twierdzić, że zawsze, nawet w nocy, można liczyć na natychmiastową pomoc. Nieco więcej niż połowa respondentów (52 proc.) przyznaje też, że lekarze bez problemu dają skierowanie do specjalisty, jeśli pacjent tego potrzebuje, jednak prawie dwie piąte (37 proc.) jest przeciwnego zdania.

Ponad dwie trzecie (68 proc.) badanych twierdzi, że ma zaufanie do swoich lekarzy; co piąty (20 proc.) określa je jako niewielki, a 5 proc. jako bardzo małe.

4.5/5 - (291 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH