Medyczna strefa Schengen – e-Recepta

Wszystko wskazuje na to, że e-zdrowie nabiera wiatru w żagle. Do 2020 roku 23 kraje Unii Europejskiej planują wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwią swobodny przepływ danych medycznych pacjentów. W Polsce trwa już pilotażowa realizacja systemu e-Recepty.

Projekt, którego wartość szacuje się obecnie na 36 mln euro, zaangażowało się dotychczas 47 instytucji z 23 krajów członkowskich UE i 3 spoza Wspólnoty. Polska przystąpiła do inicjatywy w styczniu tego roku. System ma objąć zasięgiem nie tylko ministerstwa zdrowia czy instytucje naukowe, ale także ubezpieczycieli oraz inne organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia.

Projekt epSOS (European Petients Smart Open Services) wynika z unijnej dyrektywy “Medyczna strefa Schengen”, która od 2013 roku ma zezwolić pacjentom na wybór miejsca leczenia. Celem inicjatywy jest stworzenie platformy bezpiecznego dostępu do danych pacjenta, która pozwoli m.in. na uzyskanie informacji o historii choroby czy udostępnienie elektronicznej recepty. Swobodny przepływ informacji medycznych pomiędzy służbami zdrowia poszczególnych państw członkowskich umożliwiają nowoczesne rozwiązania cyfrowe.

Rozwój sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), również w obszarze ochrony zdrowia, to priorytet zapisany w tzw. Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Jej założeniem jest cyfrowa ewolucja, dzięki której Europa będzie mogła m.in. zrealizować projekt epSOS w planowanym terminie. Jego wykonanie zależy również od tzw. Europejskiej Inicjatywy Rządowej ds. e-Zdrowia (EU Health Governance Initiative), która ma za zadanie wypracowanie odpowiednich regulacji prawnych, procedur standaryzacji danych oraz identyfikacji i uwierzytelniania.

Zwiększona aktywność Europy w dziedzinie e-zdrowia wskazuje jednoznacznie, że upatruje się w nim nadzieję na rozwiązanie wielu problemów ochrony zdrowia w skali Unii Europejskiej. Z jednej strony to ogromne wyzwanie koordynacyjne, organizacyjne oraz technologiczne. Z drugiej – rezultat stopniowego starzenia się i wzrastającej mobilności społeczeństw. Zwiększanie dostępu do świadczeń medycznych stało się koniecznością. Wyrównywanie oraz podwyższenie jakości ochrony zdrowia w granicach Unii Europejskiej umożliwi rozwój telemedycyny.

Realizacja projektu epSOS będzie miała ogromne wpływ zarówno dla rozwoju krajowej ochrony zdrowia, jak i całego europejskiego systemu opieki medycznej. Zniesienie granic informacyjnych i przestrzennych w dostępie do opieki zdrowotnej nie tylko przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności medycyny. Takie rozwiązanie pozwoli również na wypracowanie oszczędności przy stale narastających kosztach opieki zdrowotnej w każdym z państw członkowskich.

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ to unikalne na skalę europejską, kompleksowe, wielowymiarowe i długofalowe informatyczno-techniczne podejście do problemu globalnego zarządzania opieką zdrowotną. Wykorzystując zdobycze cybernetyki, metody regulacji i sterowania optymalnego, uwzględnia wszystkie szczeble organizacyjne służby zdrowia – od pacjenta i lekarza rodzinnego, poprzez organizacje ubezpieczeniowe, ministerstwo zdrowia i rząd, aż do elementów decyzyjnych Unii Europejskiej. Nadrzędną misją systemu OSOZ jest maksymalizacja czasu życia obywateli w warunkach ograniczonych środków finansowych na ochronę zdrowia.

4.3/5 - (249 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH