List w sprawie Singulairu Mini

List w sprawie Singulairu Mini


Z przerażeniem przeczytałam, co p. Magdalena Gajda wypisuje na temat aptekarzy i Singulairu Mini. To oczywiste, że może być zamiennikiem, ale pod jednym warunkiem: że jego cena nie jest większa od limitu. Limit wynosi 75,03 zł, a cena zakupu netto w hurtowniach powyżej 100 zł. Zamiast oburzać się na aptekarzy, którzy postępują zgodnie z przepisami, może należy oburzyć się na układających listy refundacyjne lub zastanowić się, dlaczego tylko niektóre apteki mają szansę kupić [lek] w cenie poniżej limitu? Na wiele leków proponowano naszej aptece sprzedaż z 40-proc. rabatem pod warunkiem, że kupię kilkaset opakowań, a nie 5 lub 10. Spotykam się z niekompetencją urzędników, ale tak niekompetentnego tekstu w czasopiśmie aptekarskim nie spodziewałam się.

Z poważaniem
Barbara Wróbel, kierownik apteki


Zgodnie z art. 38, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), „jeżeli w wykazach, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 2 [chodzi m.in. o wykazy leków podstawowych i uzupełniających oraz wykazy chorób, które uprawniają do otrzymania leków bezpłatnie lub ze zniżką], zamieszczono lek o nazwie międzynarodowej lub własnej, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 43-46 [ze zniżką], również inny lek dopuszczony do obrotu, niezamieszczony w tych wykazach, a o tej samej nazwie międzynarodowej lub własnej, tej samej dawce, wielkości opakowania i drodze podania, pod warunkiem, że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony – od ceny leku zamieszczonego w wykazach.”
Z przepisu tego wynika, że nieumieszczenie leku w wykazach nie musi być równoznaczne z pozbawieniem pacjentów możliwości uzyskania refundacji za lek. Aby jednak móc wydać lek ze zniżką, oprócz warunków dotyczących nazwy leku, dawki, wielkości opakowania oraz drogi podania, musi być spełniony warunek dotyczący ceny leku, która nie może przewyższać wysokości limitu. W przypadku sprawy pani Katarzyny Romanowskiej dotyczącej Singulairu Mini (opisanym przez Magdalenę Gajdę w kwietniowym numerze „Managera Apteki”) wiele emocji wzbudził fakt, że pani Katarzyna otrzymała od lekarza informację, iż granulat Singulair Mini 4 mg będzie kosztował około 20 zł, gdy tymczasem po przyjściu do apteki okazało się, że musi zapłacić około 150 zł. Sytuacja powtórzyła się w kilku aptekach. Ostatecznie bohaterka artykułu znalazła aptekę, w której mogła otrzymać lek ze zniżką. Warto przyjrzeć się tej kuriozalnej sytuacji z bliska.
Dla większości aptek, które nie korzystają ze specjalnych, dużych rabatów w hurtowniach, cena zakupu granulatu Singulair Mini 4 mg wynosi ponad 101 zł. Limit refundacyjny dla preparatów Singulair w tabletkach wynosi natomiast 75,03 zł. W takiej sytuacji nie może być mowy o sprzedaży granulatu z 30-proc. zniżką, jaka obowiązuje w przypadku zakupu preparatów w tabletkach na receptę oznaczoną symbolem choroby przewlekłej. Nie jest winą aptek, że hurtownie stosują kilkudziesięcioprocentowe zniżki jedynie w stosunku do klientów masowych. Nie jest również ich winą, że preparatu Singulair Mini nie ma w wykazach leków refundowanych. Należy również zrozumieć rozgoryczenie i żal pacjentki, która ze względu na obowiązujący stan rzeczy narażona jest na tak duże koszty terapii syna.
Obowiązkiem farmaceutów jest dysponowanie wiedzą farmaceutyczną oraz prawną, która umożliwia służenie pacjentom fachową radą i opieką. Udzielanie pacjentom nieprawidłowych porad, odmawianie pomocy czy bezpodstawne posądzanie pacjentów o oszustwo, co spotkało panią Katarzynę, jest wysoce naganne i uwłacza zawodowi farmaceuty.
W przypadku preparatu Singulair Mini zakup leku po cenie refundowanej byłby możliwy w dwóch następujących przypadkach: obniżenia przez producenta ceny leku do wartości mieszczącej się w limicie lub też wpisania preparatu Singulair Mini na listę leków refundowanych w chorobach przewlekłych. Mamy nadzieję, że firma MSD Polska nie ustanie w wysiłku zmierzającym do nowelizacji wykazu leków refundowanych, w którym znajdzie się preparat Singulair Mini.

4.5/5 - (275 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH