Kultura coachingowa w firmie


Coraz więcej mówi się w Polsce o coachingu. Jest to bardzo efektywne narzędzie w zarządzaniu ludźmi, w ich rozwoju, osiąganiu zamierzonych celów i sukcesów firmy. Mówiąc najogólniej, coaching pomaga na każdym poziomie stawać się tym, kim chce się być.

Jest wiele definicji coachingu. Według jednej z nich jest to „pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania przez refleksję nad tym, jak stosuje się konkretną umiejętność i wiedzę oraz przez dokonanie zmian”. Coaching koncentruje się na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności posiadanych przez daną osobę w celu samowzmocnienia i samodoskonalenia działania. Coach w relacji z drugą osobą działa jak lustro, pokazując jej realne możliwości, a jednocześnie modyfikując jej nastawienie i podejście. Zasadą coachingu jest więc pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują, a także w podążaniu w kierunku, w którym chcą podążać. Coaching pomaga na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chce być konkretna osoba.

Jaka jest rola coacha i klienta?
Coaching nie jest terapią, koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Siła coachingu wynika ze związku pomiędzy coachem a klientem. Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały zamierzone rezultaty. Koncentruje się na celach, które klienci sami wybierają. Zapewnia wielość perspektyw i spojrzenie w kilku kontekstach. Pomaga klientom w budowaniu ich naturalnej siły.

Rodzaje coachingu

  • Life coaching dotyczy prywatnego życia klienta. W tym przypadku klient najczęściej sam płaci za usługi coacha.
  • Career coaching przeznaczony jest dla osób, które są zmuszone zmienić zawód lub miejsce pracy. Jeśli firma zwalania pracownika, to często w ramach programu outplacementowego organizuje sesje career coachingu, na których rozważa się nowe ścieżki kariery klienta. Ta forma jest najczęściej sponsorowana przez pracodawcę.
  • Executive, performance czy leadership coaching to formy coachingu stosowane w odniesieniu do kadry menadżerskiej i sponsorowane przez firmę.

Executive coaching
Ten rodzaj coachingu przeznaczony jest dla kadry kierowniczej – dyrektorów, prezesów oraz właścicieli firm. Osoby te ze względu na stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialność podlegają wielu stresom. Borykają się z różnymi problemami, których nie mają z kim omówić (z podwładnymi nie wypada, rodzina się nie zna lub nie jest zainteresowana). Może im wtedy pomóc executive coach, który przede wszystkim słucha, bez oceniania czy dawania dobrych rad. Jego rolą jest zadawanie pytań nakierowujących klienta do znalezienia najlepszego rozwiązania. Coach również inspiruje. Dzięki takim rozmowom klient znajduje rozwiązanie, którego nie wymyśliłby sam.

Prezesi czy dyrektorzy powinni się rozwijać, doskonalić swoje umiejętności. Podstawą rozwoju jest informacja zwrotna o sobie – czyli to, co inni powiedzą (w sposób konstruktywny) o zachowaniach, postawie danej osoby oraz o obszarach do zmiany. Executive coach przez zadawanie pytań „zmusza” swojego klienta do autorefleksji lub zdobycia informacji zwrotnej, która jest podstawą do dokonywania konstruktywnych zmian.

Piastując najwyższe stanowisko w firmie, klient często nie ma osoby, która właśnie poprzez rozmowę może wesprzeć go w wyznaczaniu celu czy w znalezieniu sposobu jego realizacji. Executive coach jest osobą, która uwalnia w swoim kliencie to, co jest w nim najlepsze, wierzy w niego, w jego możliwości. Kieruje się zasadą, że „nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne”. Dzięki takim założeniom relacja klient – coach to relacja równorzędnych partnerów, w której coach jest osobą towarzyszącą klientowi w wyznaczaniu i osiąganiu celów.

Coaching obejmuje całe życie klienta – również to prywatne. Wynika to z założenia, że jeśli nie ma w nim harmonii, wpływa to na efektywność pracy menadżera. Doświadczenie pokazuje, że równowaga pomiędzy życiem osobistym i zawodowym jest częstym tematem rozmów. W tym przypadku coach często jest jedyną obiektywną osobą, z którą można porozmawiać o obu tych sferach życia. Temat równowagi jest tak naprawdę najważniejszy. Równowaga pojmowana jako integralność, spójność i wewnętrzny spokój, daje poczucie szczęścia i spełnienia.

Jakie korzyści daje executive coaching?
Praca coacha z klientem przekłada się na korzyści zarówno dla samego zainteresowanego (dyrektora, prezesa), jak i dla firmy. Korzyści dla osoby zainteresowanej są niezaprzeczalne – większa samoświadomość, udoskonalenie umiejętności menadżerskich, nauczenie się pracy w kulturze coachingu, co najczęściej klient „przenosi’ w swoim zachowaniu na kontakty i relacje z innymi ludźmi. Sesje coachingowe, podczas których mówi przede wszystkim klient, powodują, że taka osoba staje się bardziej otwarta nie tylko na siebie, ale i na innych. Przekłada się to na lepsze, bardziej otwarte i szczere relacje ze współpracownikami.

Coaching daje klientowi czas na autodiagnozę, analizę siebie, wyznaczenie celów i ich realizację. Wszystko to sprzyja osiągnięciu równowagi w życiu, poczucia bycia w zgodzie z samym sobą, z wyznawanymi wartościami i wizją swojego życia.

Korzyści dla firmy są również bardzo duże. Zwiększa się efektywność zawodowa oraz osobista, co przekłada się na lepszą jakość pracy, kreatywność oraz lepsze relacje ze współpracownikami. Osoba, która zarządza firmą i która dokonuje w sobie zmian, łatwiej podejmuje decyzje o modyfikacjach w firmie. Stanowi doskonały przykład do naśladowania. Jest to zgodne z mottem Gandhiego, który powiedział: „Jeśli chcesz dokonać zmiany w innych, sam musisz być przykładem tej zmiany”.

Inne rodzaje coachingu
Leadeship coaching jest rodzajem coachingu, w którym klient koncentruje się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych w przewodzeniu ludziom. Dotyczy to komunikacji, budowania i utrzymywania relacji, umiejętności przywódczych, delegowania, inspirowania i rozwijania ludzi.

Performance coaching stosują menadżerowie średniego szczebla wobec swoich podwładnych. Polega on na wyznaczaniu pracownikom celów rozwojowych oraz działań, które doprowadzą do ich osiągnięcia. Menadżer jest w tym przypadku coachem dla swojego podwładnego.

4.3/5 - (166 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH