IV edycja Programu „Mam Haka na Raka”

23 listopada w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się konferencja prasowa inaugurująca IV edycję Programu „Mam Haka na Raka”. Minister Marek Twardowski podkreślił zalety programu i jego misję w zakresie profilaktyki nowotworowej.

W swoich kolejnych edycjach, Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” ewoluował w kierunku ruchu społecznego, skupiając wokół tematyki profilaktyki nowotworowej tysiące ludzi z różnych grup społecznych. Uczniowie, lekarze, stowarzyszenia i organizacje pacjentów jednoczą się, aby zmieniać postawy społeczeństwa wobec profilaktycznych badań w kierunku nowotworów. Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia podsumowano dotychczasowy dorobek programu oraz oficjalnie zainaugurowano IV edycję, poświęconą profilaktyce raka płuca. Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w Polsce i na świecie. Konferencja nieprzypadkowo odbyła się w listopadzie, bowiem na całym świecie miesiąc ten jest obchodzony jako Miesiąc Świadomości Raka Płuca.

Ideą „Mam Haka na Raka” jest edukacja młodzieży i oswojenie jej z tematyką chorób nowotworowych, tak by czuła się odpowiedzialna za zdrowie i życie, swoje, a także swoich bliskich. Działania edukacyjne inicjowane przez „Hakowiczów” na poziomie lokalnym mają szansę zaowocować trwałymi zmianami w społeczeństwie. Warto przy tym pamiętać, iż nie jest to akcja jednorazowa, lecz cykliczny program mający na celu budowanie postaw prozdrowotnych oraz poprawienie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Poparcia dla „Mam Haka na Raka” udziela wiele instytucji szczebla rządowego i samorządowego oraz organizacji pozarządowych. W realizację każdej z edycji angażują się środowiska pacjentów, nauczycieli, jak również ekspertów reklamy oraz media. Jedną z kluczowych ról odgrywają organizacje lekarskie, które prowadzą edukację młodzieży z zakresu minimum onkologicznego. W ich gestii leży także opieka merytoryczna nad przekazem kampanii społecznej, która powstaje w finalnej fazie programu. Studenci Zakładu Zdrowia Publicznego WUM wspierają program w ocenie prac młodzieży pod kątem merytorycznym. Działania uczniów na poziomie lokalnym wspierają Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. Warto również podkreślić, iż organizacje te mogą w celu zwiększania zgłaszalności na badania profilaktyczne we wszystkich regionach Polski wykorzystywać kampanie społeczne, powstające w ramach kolejnych edycji programu.

„W Polsce wciąż zbyt mało ludzi zgłasza się na badania profilaktyczne. Możemy zmienić ten stan rzeczy, między innymi dlatego, że emocjonalne oddziaływanie młodzieży jest nieporównywalnie silniejsze od racjonalnego argumentu dorosłych, a to właśnie ta zależność stanowi fundament „Mam Haka na Raka”. Każda edycja tego programu owocuje powstaniem wyjątkowej kampanii społecznej. Te kampanie zawdzięczają swoją skuteczność temu, że pokazują znaczenie zdrowia oczami młodego pokolenia. Pokolenia, które w bardzo mądry i nietuzinkowy sposób chce i umie mierzyć się z wyzwaniem dzisiejszych czasów – chorobami nowotworowymi” – mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii. Dotychczasowym efektem działań młodzieży są trzy kampanie społeczne promujące profilaktykę raka piersi (kampania „Wystarczy tak niewiele”), raka szyjki macicy (kampania „Nie pakuj się do trumny, zrób cytologię”) oraz raka prostaty (kampania „Nie krępuj się, zerwij z milczeniem”).

Tematem IV edycji „Mam Haka na Raka”, która niedawno się odbyła, była profilaktyka raka płuca.
„Obecnie rak płuca zajmuje pierwsze miejsce na liście przyczyn zgonów wśród chorób nowotworowych. Wiek, jak i liczba uczestników „Mam Haka na Raka” pozwala mieć nadzieję, że najbliższe miesiące ciężkiej pracy przyniosą wymierne korzyści w walce z tym nowotworem. Zachęcenie ludzi do profilaktyki to nie lada wyzwanie, wymaga jasnego i nietuzinkowego przekazu oraz możliwości dotarcia do szerokiego audytorium. Wydaje się oferować to właśnie ruch społeczny, jaki wokół siebie samoistnie tworzy „Mam Haka na Raka” – komentuje prof. Tadeusz Orłowski, Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Klatki Piersiowej, Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.mamhakanaraka.pl.

4.4/5 - (185 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH