Amazonki szkolą pielęgniarki

Polskie Amazonki Ruch Społeczny, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych, rozpoczynają pionierski projekt szkoleniowy dla pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych z zakresu onkologii „Minimum onkologiczne dla pielęgniarek POZ”.

Środki na realizację projektu pochodzą z grantu przyznanego Ruchowi Społecznemu przez Fundację Bristol-Myers Squibb w ramach jej programu „Bridging Cancer Care”. Cykl szkoleń odbędzie się w dniach 25-26 listopada w Warszawie, gdzie w Centrum Onkologii odbędą się pierwsze zajęcia. W sumie, w ramach projektu, podstawową wiedzę m.in. z zakresu prowadzenia edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania nowotworów i udzielania wsparcia dla chorych onkologicznie i ich rodzin, zdobędzie 400 pielęgniarek POZ z całej Polski.

Podczas dwudniowego szkolenia prowadzonego przez specjalistów w dziedzinie onkologii, epidemiologii, psychoonkologii i pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej zdobędą wiedzę z zakresu:

  • Prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie czynników ryzyka powstawania nowotworów złośliwych, obserwacji i samobadania pod kątem występowania wczesnych objawów, badań przesiewowych i diagnostyki podejrzanych zmian;
  • Edukacji pacjenta i jego rodziny w zakresie zapobiegania i minimalizowania niepożądanych objawów leczenia;
  • Udzielania wsparcia dla chorych onkologicznie i ich rodzin.

Projekt ma charakter kaskadowy – zadaniem każdej z pielęgniarek, która ukończy szkolenie, będzie przygotowanie projektu szerzenia wiedzy we własnym środowisku.

Pielęgniarki POZ, ze względu na swoje szczególne usytuowanie w systemie ochrony zdrowia, mogą pełnić szczególną rolę – doradcy i edukatora, dostarczając niezbędnej specjalistycznej wiedzy zarówno choremu jak i osobom z jego otoczenia – mówi Barbara Jobda, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych – Projekt szkoleniowy, którego realizację rozpoczynamy wspólnie z Ruchem Społecznym Polskie Amazonki, ma wyposażyć je w niezbędne narzędzia, umiejętności i wiedzę, które pomogą im tę rolę właściwie spełniać.

Szkolenia odbędą się w 2010 i 2011 roku łącznie w ośmiu województwach – mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim. W każdym województwie w szkoleniu weźmie udział 50 pielęgniarek, wytypowanych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych we współpracy z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na szkolenie będą mieć pielęgniarki z miast, w których nie ma ośrodka onkologicznego oraz z wiejskich ośrodków zdrowia, a więc terenów, gdzie pacjenci i pielęgniarki mają ograniczony dostęp do specjalisty w dziedzinie onkologii.

Według szacunków Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie, w Polsce żyje około 390 tys. osób z chorobą nowotworową. Współczesna medycyna przynosi coraz to nowe metody leczenia – chemioterapię, immunoterapię, leczenie biologiczne, które dają chorym coraz większe szanse na wyleczenie lub wydłużenie życia. Niestety większość z dostępnych metod cały czas wiąże się z występowaniem niepożądanych objawów ubocznych. Ze względu na to, ze większość tych objawów może wystąpić, kiedy pacjent przebywa w domu, bardzo ważnym zadaniem pielęgniarki jest edukacja obejmująca zarówno chorego, jak i jego najbliższych.

Jednym z podstawowych zadań, które postawiliśmy sobie jako Ruchowi Społecznemu jest nieustanne poszukiwanie nowych możliwości poprawy sytuacji chorych na choroby nowotworowe w Polsce. Przystępując do konkursu na projekt edukacyjny, zorganizowanego przez Fundację Bristol-Myers Squibb, skupiłyśmy się na znalezieniu luki w naszym systemie, której wypełnienie będzie miało realny wpływ na polepszenie jakości opieki na chorymi. Nasze własne doświadczenia i obserwacje przywiodły nas do pomysłu szkoleń dla pielęgniarek, bo widzimy w tej grupie niewykorzystany potencjał. Jesteśmy przekonane, że szkolenia zainspirują je do większej aktywności na rzecz chorych onkologicznie – mówi Elżbieta Kozik, Prezes Zarządu Ruchu Społecznego Polskie Amazonki.

Więcej informacji o Ruchu Społecznym Polskie Amazonki można znaleźć na stronie: www.ruchspoleczny.org.pl

5/5 - (336 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH