Zdrowy prestiż


Wielu pracodawców funduje swoim pracownikom dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. To oznaka prestiżu, ale i wynik kalkulacji ekonomicznej.

Opieka medyczna w Polsce, oferowana w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jest z mocy prawa świadczona nieodpłatnie. To piękna teoria. W praktyce – jak wynika z ostrożnych szacunków – Polacy wydają rocznie na leczenie z prywatnej kieszeni 20-25 miliardów złotych.

Leczenie kosztuje
Rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wydaje się w tej sytuacji nieunikniony. Państwo nie będąc w stanie pokryć wszystkich kosztów ochrony zdrowia, będzie przerzucać ich część na obywateli.

Bez wątpienia konieczne jest większe zaangażowanie sektora prywatnego we współtworzeniu systemu zdrowotnego w Polsce i otwarcie rynku dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z coraz lepszym skutkiem przekonują Polaków, że opłaca się wykupić prywatną polisę zdrowotną. Koszty usług medycznych rosną na całym świecie szybciej niż cokolwiek i jest to ściśle związane ze starzeniem się społeczeństwa, jak też z szybkim postępem technicznym w medycynie.

Na rachunek firmy
Coraz więcej Polaków gotowych jest zapłacić dodatkową składkę, aby zapewnić sobie szybki i wygodny dostęp do świadczeń zdrowotnych, teoretycznie gwarantowanych przez system publiczny.

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć również propozycje dla firm. W tym przypadku ubezpieczeniodawca przejmuje cały zakres badań związanych z medycyną pracy oraz dodatkowo zapewnia pełną opiekę ambulatoryjną. Dodatkowo oferowane bywa szczepienie przeciwko grypie, koszty leczenia za granicą w związku z wyjazdami służbowymi oraz protetyka w następstwie wypadku przy pracy.

Wielu pracodawców funduje takie ubezpieczenia swoim pracownikom. Traktuje je jako element systemu motywacyjnego, widzi w nich możliwość polepszenia stanu zdrowia pracowników, a tym samym polepszenie wydajności ich pracy.

Recepta bez stresu
Pracodawca, wykupując dla swoich pracowników ubezpieczenie zdrowotne, zapewnia im możliwość korzystania z całego szeregu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Mają oni
zapewnione konsultacje u lekarzy specjalistów, pełen wachlarz badań laboratoryjnych i diagnostycznych, łącznie z rezonansem magnetycznym czy tomografią komputerową. W ramach profilaktyki przysługuje pracownikom szczepienie przeciwko grypie i szczepienia przeciwko żółtaczce typu B oraz profilaktyczną ochronę stomatologiczną.

Warto podkreślić, że liczba świadczeń zdrowotnych, np. wizyt lekarskich czy poszczególnych badań, nie jest
limitowana.

Ważnym aspektem jest jakość świadczonych usług. Ubezpieczenie pracownika zapewnia mu szybki i wygodny dostęp do świadczeń zdrowotnych, bez typowych w lecznictwie publicznym kolejek. Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa współpracuje z najlepszymi w Polsce prywatnymi placówkami leczniczymi o wysokim standardzie świadczonych usług.

BASIC dla firm
Nowe ubezpieczenie Compensa Zdrowie oferuje 4 warianty ubezpieczenia: 2 dla klienta indywidualnego (PLUS, zasiłek szpitalny) i 2 dla klienta instytucjonalnego (BASIC, BASIC PLUS). Wariant BASIC to przede wszystkim świadczenia z zakresu medycyny pracy. Dodatkowo w ramach wariantu oferowane jest szczepienie przeciwko grypie, koszty leczenia za granicą w związku z wyjazdami służbowymi oraz protetyka w następstwie wypadku przy pracy. Wariant BASIC PLUS obejmuje medycynę pracy oraz wszystkie pozostałe świadczenia dostępne w wariancie PLUS, tj. konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, szczepienia, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, profilaktykę stomatologiczną i protetykę stomatologiczną po wypadku.


#Czego oczekują Polacy od służby zdrowia?

  • sprawnego funkcjonowania
  • wysokich kwalifikacji lekarskich
  • wykorzystywania nowoczesnych metod leczenia
  • poświęcenia pacjentowi uwagi
  • traktowania pacjentów z życzliwością
  • łatwego dostępu do usług medycznych
  • szybkiej pomocy
  • sprawnej informacji o tym, gdzie można otrzymać poradę lub pomoc
  • poczucia bezpieczeństwa

Wszystko to możliwe jest do osiągnięcia pod warunkiem zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania.

opracowano na podstawie materiałów Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa

4.8/5 - (178 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH