Nadajemy ton

Nazwa projektu – ABC – to skrót od angielskiego Ascertaining Barriers for Compliance: policies for safe, effective and cost-effective use of medicines in Europe, czyli ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych: zalecenia w celu osiągnięcia bezpiecznego, skutecznego i efektywnego kosztowo użycia leków w Europie. Projekt został wysoko oceniony przez Komisję Europejską i jest w dużej mierze finansowany z budżetu UE w ramach 7 Programu Ramowego Badań Naukowych i Rozwoju. Budżet całego projektu wynosi blisko 3 mln euro, z czego 2,2 mln uzyskaliśmy od Unii Europejskiej. Może nie są to wielkie kwoty, jeśli chodzi o biznes, natomiast dla instytucji naukowych owszem.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH