Jednoczymy się z Europą

Jednoczymy się z Europą. Piszę te słowa krótko przed referendum i jestem tego faktu absolutnie pewien. Nie napisałem wbiegamy, wpływamy, wjeżdżamy na rowerach. Nie zastosowałem któregoś z tych sformułowań nie dlatego, że są to dziwne i nieużywane w kontekście zjednoczeniowym słowa. Powodem dla którego nie użyłem któregoś z tych słów, jest brak wytycznych. Wytycznych unifikacyjnych, takich jak w ekonomii, prawie, administracji i gospodarce, gdzie podane są liczby, wyznaczone normy jakościowe i ilościowe.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH