Talent i praca a sukces apteki

Talent i praca a sukces apteki


Aby odnieść sukces, należy zadbać o harmonię trzech elementów: zamiłowania, talentu oraz ciężkiej pracy. Dodajmy do tego odpowiednie relacje międzyludzkie oraz właściwą komunikację.

Zarządzanie marketingowe apteką wymaga wielu umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin. Zdarza się, że właściciel apteki ma rozległe wiadomości na temat leków oraz funkcjonowania organizmu człowieka, jednak z niechęcią podchodzi do kwestii związanych z polityką zapasów, marż czy działań promocyjnych. I odwrotnie – właściciel apteki bez wykształcenia farmaceutycznego może doskonale budować pozycję apteki, odpowiednio zarządzając jej magazynem czy płynnością. W pierwszym opisanym przypadku właściciel ma wiedzę, w drugim – talent. Tymczasem, aby skutecznie zarządzać apteką, trzeba mieć zarówno wiedzę, jak i talent. W obu przypadkach właś­ciciele aptek mają do wyboru: albo praca nad sobą, albo otoczenie się ludźmi, którzy uzupełnią ich umiejętności.

Harmonia trzech elementów
W książce „Poza schematem”* Malcolm Gladwell napisał, że aby odnieść sukces, należy wziąć pod uwagę harmonię trzech elementów: zamiłowania, talentu oraz ciężkiej pracy. Przykładem może być Robert Kubica, który w wieku 4 lat otrzymał od ojca pierwszy samochód. Talent, zamiłowanie do samochodów oraz tysiące godzin ćwiczeń pozwoliły mu odnieść sukces w wyścigach Formuły 1.

Wracając jednak do kwestii aptek. Warto byłoby się zastanowić, czy nie można by w czasie studiów farmaceutycznych poświęcić więcej czasu zagadnieniom związanym z zarządzaniem. Dzięki nim studenci mogliby zdobyć potrzebną im w przyszłości wiedzę o zarządzaniu apteką lub – w przypadku braku zainteresowania tą tematyką – poszukać współpracowników o wymaganych kwalifikacjach. W dzisiejszych czasach rzadko odnosi się sukces w pojedynkę.

Sam talent nie gwarantuje sukcesu. Trzeba go doskonalić ciężką pracą, chociażby tak jak Bill Gates, który poświęcił dziesiątki tysięcy godzin na programowanie.

Inteligencja praktyczna
W budowaniu pozycji rynkowej apteki, poza wymienionymi czynnikami, ważne jest również uwzględnienie powiązań społecznych oraz tzw. inteligencji praktycznej. Jest ona definiowana jako wiedza o tym, co i komu, kiedy i jak powiedzieć, aby maksymalizować efekty. Natomiast powiązania społeczne dotyczą relacji właściciela apteki z organizacjami zrzeszającymi farmaceutów, organami kontroli, hurtowniami, władzami lokalnymi itp.

Edukacja
Gladwell w swojej książce przytacza wiele interesujących badań, m.in. dotyczących edukacji. Okazuje się, że różnice intelektualne między dziećmi z rodzin o wyższych i niższych dochodach są na początku roku szkolnego, czyli we wrześniu, dość duże. Jednak w ciągu 10 miesięcy nauki ulegają one istotnemu zmniejszeniu. Niestety w okresie wakacyjnym różnice te znów się zwiększają, by pod koniec roku szkolnego się zmniejszyć. Dlaczego? Otóż dzieci ludzi o wyższych dochodach w czasie wakacji więcej czytają, wyjeżdżają, chodzą do kina, na koncerty itp. Dzieci z rodzin o niższych dochodach nie zawsze stać na takie rozrywki.

Jaki wniosek można wyciągnąć z tego ciekawego spostrzeżenia? Że zbyt długie okresy przerwy w podnoszeniu kwalifikacji mogą obniżać potencjał konkurencyjny apteki. Warto więc stale się dokształcać.

Relacje społeczne
Ciekawe są również obserwacje naukowców dotyczące poprawy jakości życia, a wynikające z właściwych relacji społecznych. W niewielkim miasteczku Roseto w Stanach Zjednoczonych żyją potomkowie włoskich emigrantów. Mieszkańcy tej miejscowości rzadziej zapadają na choroby cywilizacyjne. Okazało się, że za ich dobre zdrowie nie odpowiadają geny ani klimat, tylko… doskonałe relacje społeczne. Mieszkańcy Roseto dużo ze sobą rozmawiają, tworzą harmonijną społeczność, w której znakomicie funkcjonują trzy pokolenia.

Ten przykład wskazuje, jak ważna jest dobra atmosfera w pracy oraz dobre stosunki z pacjentami. Właściciel apteki jako lider może zaproponować korzystanie z instrumentów, które przyczynią się do budowania przyjaznej atmosfery w aptece. Apteki mogą być inicjatorami spotkań, wydarzeń, które będą wpływały na polepszenie relacji w ramach danej społeczności lokalnej.

Data urodzin
Kolejne interesujące wnioski dotyczą daty urodzenia oraz jej wpływu na życiowe osiągnięcia. Na przykład dzieci urodzone na początku roku zazwyczaj mają lepsze wyniki w spor­cie niż ich rówieśnicy urodzeni kilka miesięcy później. Podobnie jest z rozpoczęciem nauki. Dziecko urodzone w grudniu będzie musiało włożyć o wiele więcej wysiłku w naukę pisania i czytania niż jego kolega z klasy urodzony w styczniu. Dzieci, które przychodzą na świat w okresach niżu demograficznego uczą się w mniejszych liczebnie klasach (nauczyciel ma więcej czasu dla każdego dziecka), łatwiej mogą dostać się do szkół wyższych, a później łatwiej im znaleźć odpowiednią pracę. Te z pozoru mało istotne czynniki mogą mieć jednak duże znaczenie w życiu współczesnej cywilizacji.

Komunikacja międzyludzka
Inne, niezwykle ciekawe badania dotyczyły problemów wynikających z niewłaściwej komunikacji międzyludzkiej. Gladwell opisał historię wypadków lotniczych, w których brały udział samoloty pilotowane przez załogi koreańskie. Rozbudowana hierarchia tego narodu oraz kontekstowy charakter jego komunikacji powodowały, że podwładni nie przekazywali swoim przełożonym bezpośrednich informacji o zagrożeniach, co w konsekwencji prowadziło do wspomnianych już katastrof. Gdy ustalono, że większości wypadków można było zapobiec, gdyby nie było problemów z komunikacją, wprowadzono konieczne zmiany. Załogom nakazano porozumiewać się w języku angielskim, który jest bardziej bezpośredni i ma znacznie mniej niuansów niż koreański. Poza tym cała załoga przeszła ze sobą na „ty”. Okazało się, że zmniejszenie dystansu władzy oraz używanie prostych wyrażeń, zwiększa szansę na sukces.

Ten przykład pokazuje, jak ważna jest prawidłowa komunikacja zarówno wśród pracowników apteki, jak i w kontaktach z pacjentami.

Zmęczenie
Jest jeszcze jeden ważny aspekt, który warto poruszyć w tym artykule. Chodzi o błędy. Osoby, które są przemęczone, bo pracują zbyt długo, znacznie częściej popełniają błędy. Wiedza o tym, a co za tym idzie wprowadzenie koniecznych zmian, wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług, a tym samym na wzrost zadowolenia z pracy w aptece.

*M. Gladwell, Poza schematem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

4.7/5 - (247 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH