Staż apteczny – płaca nierówna pracy


Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zmianie uległy kryteria przyznawania dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja. Największy przełom dotyczył zasad realizacji stażu aptecznego, będącego warunkiem otrzymania prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

W poprzednich latach absolwent po obronie pracy magisterskiej miał wolny wybór – mógł rozpocząć płatny roczny staż apteczny, bądź (jeśli nie widział siebie w roli aptekarza) podjąć pracę w miejscu innym niż apteka. Jednym słowem staż w aptece nie był obowiązkowy. Dzisiaj bez jego odbycia student nie ma prawa otrzymać dyplomu magistra. Studia farmaceutyczne uległy wydłużeniu do pięciu i pół roku.

Unijne wymogi
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która ukończyła studia trwające co najmniej pięć lat, obejmujące co najmniej cztery lata pełnowymiarowej teoretycznej i praktycznej nauki oraz co najmniej sześć miesięcy stażu w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej.

Po pięciu latach studiów i obronie pracy magisterskiej student rozpoczyna staż, który realizowany jest zgodnie z ramowym programem w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Organizowany jest on przez macierzysty wydział w porozumieniu z Okręgową Izbą Aptekarską oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Jego przebieg nadzorują opiekunowie wyznaczeni przez wydział. Istnieje możliwość odbycia stażu tylko w aptece ogólnodostępnej, jak również podzielenia go na dwie części: 4 miesiące w aptece ogólnodostępnej plus 2 miesiące w aptece szpitalnej.

W ciągu pół roku student szkoli się w zakresie pracy za pierwszym stołem, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, udzielania fachowej informacji o lekach, sporządzania leków recepturowych, opieki farmaceutycznej oraz prawnych, etycznych i administracyjnych aspektów pracy farmaceuty. Po tym okresie oraz zaliczeniu stażu przez dziekana – jako świeżo upieczony magister
– otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Od tego momentu sam może decydować o najodpowiedniejszym dla siebie miejscu pracy – w kraju lub zagranicą. Wciąż większość absolwentów wybiera aptekę, jednak możliwości pracy dla farmaceutów stale przybywa.

Nieelastyczny termin
Zgodnie z zasadami realizacji stażu, powinien się on rozpocząć po obronie pracy magisterskiej. Jednak w praktyce studenci zaczynają staż 1 października, co pozbawia ich możliwości zakończenia go wcześniej oraz rozpoczęcia pracy zarobkowej. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia dla młodych ludzi, pragnących się usamodzielnić.

W październiku tego roku kolejny rocznik studentów rozpocznie pracę w aptece jako stażyści. W czasie stażu zachowają status studenta, co wiąże się z możliwością korzystania ze świadczeń stypendialnych, zniżek studenckich oraz zakwaterowania w akademikach. Po ukończeniu studiów młodzi adepci mogą bez dodatkowych formalności ubiegać się o pracę zagranicą. Na wydziałach farmaceutycznych coraz częściej spotyka się informacje od firm szukających kontaktu z przyszłymi magistrami i zachęcających do wyjazdów w celach zarobkowych. Niewątpliwie są to zalety, aczkolwiek nie można zapominać o wynikających z nich utrudnieniach, z którymi borykają się studenci – stażyści.

Bez wynagrodzenia
Najistotniejszym problemem jest to, że stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Wprawdzie zgodnie z przepisami unijnymi po obronie pracy magisterskiej pozostają oni jeszcze studentami, jak również wymagają nadzoru wykwalifikowanego farmaceuty, jednakże z pięcioletnich studiów wynoszą dużą wiedzę pozwalającą im na wykonywanie wielu czynności fachowych. Przed wprowadzeniem nowych zasad realizacji stażu absolwenci dysponowali takimi samymi umiejętnościami i byli doceniani. Mankamentem stażu jest również to, iż nie można realizować go poza okręgiem uczelni, ani tym bardziej zagranicą (nawet częściowo).

Poza tym, mimo jednoznacznego statusu studenta, stażyści traktowani są – zależnie od sytuacji – jak studenci lub jak zwyczajni pracownicy. Mimo zachowania pewnych przywilejów studenckich, stażystom nie przysługują ferie zimowe, a niejednokrotnie zdarza się również, że pracują w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Nowy Rok.

Dostosowanie przepisów określających zasady odbywania stażu do wymogów Unii Europejskiej wprowadziło wiele pozytywnych zmian, takich jak nadzór ze strony wydziału czy też możliwość szybkiego wyjazdu do pracy zagranicą. Jednakże parę rozwiązań budzi kontrowersje i jest źródłem niekończących się dyskusji w środowisku farmaceutycznym.

Jak jest w innych krajach?
Wielka Brytania
Aby zdobyć prawo wykonywania zawodu farmaceuty, po ukończeniu 4-letnich studiów farmaceutycznych i uzyskaniu tytułu magistra farmacji (MPharm), należy odbyć 12-miesięczny staż w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej. Przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii umożliwiają także inne opcje, np. staż dzielony: 6 miesięcy w aptece oraz kolejne 6 miesięcy w przemyśle farmaceutycznym. Dodatkowo, w przypadku odbywania stażu w aptece ogólnodostępnej, student ma obowiązek spędzić 4 tygodnie w aptece szpitalnej i na odwrót.

W czasie odbywania stażu studenci otrzymują wynagrodzenie (16-17 tys. funtów w aptece ogólnodostępnej oraz 18-22 tys. funtów w aptece szpitalnej). Po odbyciu stażu pozostaje jeszcze zdać egzamin państwowy, zarejestrować się jako farmaceuta i… do pracy!

Rosja
Sześciomiesięczny staż obowiązkowo należy odbyć w aptece przystosowanej do przygotowywania leków recepturowych. Zwykle studenci trafiają do aptek państwowych. Uczelnia nadzorująca staż umożliwia odbycie go w miejscu zamieszkania studenta, pod warunkiem, że znajduje się ono na terytorium Rosji. Staże w Rosji są bezpłatne.

Słowenia
Podobnie jak w Polsce, studenci słoweńscy po ukończeniu 5-letnich studiów zobowiązani są do zrealizowania 6-miesięcznego stażu w aptece. Staże organizowane są przez macierzysty wydział farmaceutyczny studenta i odbywają się zwykle w aptekach ogólnodostępnych.

Malta
Studenci są kierowani na 6-miesięczny staż do aptek ogólnodostępnych. Nadzór nad stażem sprawuje macierzysta uczelnia. Ciekawym pomysłem jest przeprowadzanie każdego dnia tzw. „case study” – symulacji wizyt pacjenta, w czasie których stażysta w oparciu o swoją wiedzę wskazuje najwłaściwsze rozwiązania dla danego problemu zdrowotnego. „Case study” można oczywiście przeprowadzać w trakcie rzeczywistych wizyt pacjenta, co jest zresztą preferowane.

4.7/5 - (63 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH